Debaty v Evropském domě

Informace o debatách k aktuálním evropským tématům.


Víš, co jíš?

Debata s názvem Víš, co jíš?  se uskutečnila 8. prosince 2017 od 13:30 do 15:30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Existuje na jednoném trhu problém dvojí kvality potravin? Jsou nedávno vydané pokyny EU pro uplatňování právních předpisů v oblasti potravin dostačující pro zajištění stejné kvality výrobků v EU? Má být stejná kvalita potravin požadována v evropské legislativě?

Řečníci: Ladislav Miko (Evropská komise), Olga Sehnalová (Evropský parlament), Marta Nováková (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a Jindřich Fialka (Ministerstvo zemědělství ČR).

8.12. infograf

 


Budoucnost rozpočtu EU

Debata na téma Budoucnost rozpočtu EU se konala 6. října 2017 od 13:30 do 15:30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Změní se systém přispívání do společného rozpočtu EU? Jaké priority bude v budoucnu financovat EU ze svého rozpočtu? Jak nejvíce zefektivnit využívání evropských prostředků? Udrží ČR pozici čistého příjemce?

Řečníci: Tomáš Zdechovský (Evropský parlament), Petr Mooz (Evropská komise), Petr Zahradník (Česká spořitelna, a.s.)

Tisková zpráva
Prezentace Petr Mooz
Prezentace Petr Zahradník 

Infograf

 


Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?

Debata na téma Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě? se konala 16. června 2017 od 13:30 do 15:30 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1)

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce? Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě? Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise?

 

Tisková zpráva

infograf 16.6


Ekonomické Trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU

Debata na téma Ekonomické Trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU se konala dne 26. května 2017 od 13:00 do 15:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak na Trumpovy kroky reagují finanční trhy? Jaké budou nové obchodní vztahy EU s USA? Co mohou pro EU znamenat plánované hospodářské reformy v USA?

Podkladové materiály k debatě:

trump hlasování


Reforma systému DPH v EU

Debata na téma Reforma systému DPH v EU se konala dne 31. března 2017 od 13:00 do 15:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Cílem debaty bylo diskutovat o akčním plánu DPH v EU. Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Podkladové materiály k debatě:

Tisková zpráva

Výsledky hlasování

Infograf

kategorie CEBRE a SPČR
zpět