SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko SP ČR k novele daňového řádu implementující směrnici DAC V

SP ČR obecně podporuje boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování a mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým únikům. Navrhovaná transpozice směrnice DAC V do daňového řádu, ale dle našeho názoru jde v bodě uvedeném níže zbytečně nad rámec směrnice a nalomuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost je nezbytným předpokladem důvěry mezi klientem na jedné straně a advokátem, daňovým poradcem či notářem na straně druhé. SP ČR proto navrhuje článek I bod 2 návrhu bez náhrady vypustit.

SP ČR zaslal příspěvek do veřejné konzultace k REFIT hodnocení nařízení REACH

SP ČR nepodporuje při  přezkumu nařízení REACH v roce 2017 legislativní změny nařízení REACH. Celkově implementace nařízení REACH funguje, firmy plní své požadavky dané nařízením. Problém pro firmy představují především administrativní a finanční náročnost implementace nařízení, především pro malé a střední podniky,  a také pro firmy, které mají povinnost žádat o povolení použití vyráběných/dovážených nebo používaných látek.