SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Národní investiční strategii ČR

Svaz vítá snahu o nastavení investičního plánu/strategie ČR. Česká republika by měla mít jednotný plán, kterým bude definována investiční strategie českého hospodářství na delší časové období. Materiál ale není úplně konzistentní, což znesnadňuje pochopení jeho smyslu a účelu.

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2018

Svaz zásadně nesouhlasí s plánovaným rozpočtem SFDI a požaduje navýšení rozpočtu národních zdrojů SFDI alespoň o 12,9 mld. Kč ze současných 52,4 mld. Kč na celkových 65,3 mld. Kč.

Stanovisko k Novele vyhlášky o finančním vypořádání

Svaz uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).