SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko SP ČR - návrh EK na komplexní změnu pravidel pro antidumpingová šetření

Vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR k vývoji vyjednávání ohledně Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.

Stanovisko k implementaci směrnice ATAD do českého právního řádu

Směrnice ATAD je schválená a je pro ČR právně závazná. Nyní se jen řeší varianty implementace. Pro SP ČR je důležité, aby ČR zbytečně nešla dobrovolně nad rámec povinné implementace (gold plating), aby čeští podnikatelé nebyli poškozeni více, než podnikatelé v jiných členských státech. Ministerstvo financí, zdá se, nechce jít zbytečně nad rámec povinné implementace, což oceňujeme.

Svaz uplatnil svůj vstup do veřejné konzultace k datové ekonomice

SP ČR zaslal k 26. dubnu 2017 své odpovědi do veřejné konzultace Evropské komise pod názvem „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, která volně navazuje na Sdělení Evropské komise z 10. 1. 2017 k budování evropské datové ekonomiky. Ve svém stanovisku se vyjádřil proti protekcionistickým tendencím směřujícím k lokalizaci dat v rámci EU i hranic jejích jednotlivých členských států a za přijetí legislativního opatření na úrovni EU, které by takové tendence jasně omezovalo. Výsledky konzultace přislíbila Komise využít při svých dalších opatřeních v oblasti regulace datových toků.