SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k novele zákona o poštovních službách

Svaz žádá zachování současného rozsahu pravomocí a sankcí ze strany ČTÚ a vyjasnění řady nesrovnalostí novely (např. časové a správní). Svaz také doporučuje další dílčí upřesnění.