Šetření: Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji:omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury


Definovat klíčové problémy a priority zaměstnavatelů působících v Karlovarském a Ústeckém kraji, zjistit jejich hodnocení kvality podnikatelského prostředí v těchto krajích a vyjasnit jejich názor na krajskou a vládní politiku si kladlo za cíl dotazníkové šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými i nečlenskými firmami. Šetření, které proběhlo v Karlovarském a Ústeckém kraji ve dnech 20. října až 5. listopadu 2010, se zúčastnilo celkem 80 firem.

celý text zde