Šetření SP ČR v kraji Jihomoravském a Vysočina: firmy kritizují byrokracii a korupci


Prioritami zaměstnavatelů jsou motivační a jednoduché daně a efektivní veřejná správa.

celý text zde

Definovat priority zaměstnavatelů působících v kraji Jihomoravském a kraji Vysočina, zjistit jejich hodnocení
kvality podnikatelského prostředí v obou krajích a vyjasnit jejich názor na krajskou a vládní politiku, si kladlo za
cíl dotazníkové šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými i nečlenskými firmami tohoto regionu.
Šetření, které proběhlo v krajích ve dnech 29. září. až 13. října 2010, se zúčastnilo celkem 126 firem.