Kulaté stoly Peru - energetika, voda, odpady

Dovolujeme si Vás ve spolupráci se Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská aliance pozvat na sérii kulatých stolů k Peru zaměřených na energetickou situaci v Peru, vodu a čištění vody v Peru a životní prostředí a nakládání s odpady v Peru. Přehled a pokyny k registraci naleznete níže.

Mýty a fakta o podpoře obnovitelných a dalších zdrojů

Zastavení legitimně a právně vymahatelné podpory by ohrozilo či poškodilo pracovní místa, provozovatele zdrojů, bankovní sektor, plnění klimaticko-energetických cílů, investiční klima a v konečném důsledku i stabilitu energetického sektoru.

Veřejná konzultace k hluku

Svaz průmyslu a dopravy ČR zaslal své podněty do veřejné konzultace k zhodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí, kterou Evropská komise vypsala.

Stanovisko k návrhu nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů

Návrh je prováděcím právním předpisem vydávaným na základě zmocňovacího ustanovení horního zákona. Jelikož ale nový horní zákon zatím neprošel příslušnými výbory Poslanecké sněmovny, navrhuje Svaz odpovídající posunutí účinnosti zmíněného nařízení tak, aby obě právní normy byly časově sladěny. Svaz dále navrhuje mírnou úpravu některých poplatků.

Antifosilní zákon

Svaz zaslal předsedovi vlády další dopis, v němž žádá o odklad jednání vlády o legislativních opatřeních, která by ČR dlouhodobě a právně vymahatelně zavazovala ke snižování emisí skleníkových plynů (tzv. antifosilní zákon).