Stanovisko k návrhu vědeckého programu THÉTA

Svaz vítá připravený program THÉTA Technologické agentury ČR na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti energetiky. Jeho přijetí považujeme za potřebné a důležité k transformaci a modernizaci energetického sektoru, což vychází i z nezávislé ex-ante analýzy.

Nové statistiky k VaVaI

Český statistický úřad zveřejnil na své tiskové konferenci statistiky k výzkumu a vývoji za rok 2015.