Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o poštovních službách

Svaz žádá zachování současného rozsahu pravomocí a sankcí ze strany ČTÚ a vyjasnění řady nesrovnalostí novely (např. časové a správní). Svaz také doporučuje další dílčí upřesnění.

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2018

Svaz zásadně nesouhlasí s plánovaným rozpočtem SFDI a požaduje navýšení rozpočtu národních zdrojů SFDI alespoň o 12,9 mld. Kč ze současných 52,4 mld. Kč na celkových 65,3 mld. Kč.