SP ČR se zapojil do projektu 22 % k rovnosti

V Liberci se dnes konala konference k nerovnému odměňování žen a můžu v ČR. Zastoupení na ní měl i Svaz průmyslu a dopravy ČR, který se aktivně zapojil do projektu 22 % k rovnosti.