Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Co to vlastně je? Je to zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí), či hospodářských faktorů.

Stanovisko k Národní investiční strategii ČR

Svaz vítá snahu o nastavení investičního plánu/strategie ČR. Česká republika by měla mít jednotný plán, kterým bude definována investiční strategie českého hospodářství na delší časové období. Materiál ale není úplně konzistentní, což znesnadňuje pochopení jeho smyslu a účelu.