Svaz vydal stanovisko k tématu energetické chudoby

V posledních několika letech a zejména měsících je možné v rámci diskuse široké veřejnosti na evropské i národní úrovni zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou tématu tzv. energetické chudoby. Jakkoliv je toto téma definičně i obsahově neukotveno, Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto diskusi sleduje a je si vědom, že energetická chudoba v sobě obsahuje citlivý sociální rozměr.

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o náležitostech naturového posouzení

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí důsledně zvážilo, zda existuje dostatečné zákonné zmocnění k tomu, aby byl formou vyhlášky stanoven požadavek na zpracovávání tzv. naturového posouzení jako součásti posudku EIA. V samotném návrhu textu pak mj. požadujeme odstranit duplicitní či nadbytečné požadavky. 

Svaz se vyjádřil k návrhu tezí ERÚ pro V. regulační období

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá včasné zahájení diskuze k nastavení pravidel pro V. regulační období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství, které společně s plánovaným prodloužením stávajícího regulačního období vytvoří vhodné předpoklady pro nastavení stabilního regulačního rámce v energetice v následujících letech.

Stanovisko k novele zákona o poštovních službách

Svaz žádá zachování současného rozsahu pravomocí a sankcí ze strany ČTÚ a vyjasnění řady nesrovnalostí novely (např. časové a správní). Svaz také doporučuje další dílčí upřesnění.