Potřeby trhu práce a vzdělávání na základních školách

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
25. duben 2017
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na kulatý stůl

 

POTŘEBY TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

25. DUBNA 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE – BUDOVA A, zasedací místnost 208
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

 V průběhu prosince 2016 až ledna 2017 se základní školy i zaměstnavatelé z Ústeckého kraje zapojili do dotazníkového šetření, které je součástí unikátní analýzy souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství (dále jen „Analýza“) v rámci projektu NORD. Cílem bylo získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s budoucími zaměstnavateli těchto žáků.

Analýzu zpracoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Mendelovou univerzitou v Brně.                                         

Tímto si Vás srdečně dovolujeme pozvat ke kulatému stolu, na kterém budou prezentovány výstupy Analýzy souladu potřeb trhu práce a vzdělání na ZŠ a možnosti podpory spolupráce firem a škol.

Na setkání jsou zváni zástupci zaměstnavatelů, primátoři a starostové měst, ředitelé základních škol a zástupci MAS.

PROGRAM:
Registrace

Výstupy Analýzy souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství

Občerstvení

Podpora spolupráce firem a škol

Závěrečná diskuze 


Registrace:   Účast na akci podléhá registraci. Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 21. dubna 2017
 

potřebY trhu práce A vzdělávání na zÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Zpět