Setkání signatářů RSD pro chemický průmysl v Ústeckém kraji

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
25. duben 2017
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na kulatý stůl

 

signatářů regionální sektorové dohody pro chemický průmysl v ústeckém kraji

25. DUBNA 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE – BUDOVA A, zasedací místnost 208
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

Cílem setkání je zhodnotit spolupráci strategických a realizačních partnerů Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl, přestavit dobré příklady z praxe a případně definovat bariéry plnění aktivit.

Hlavním smyslem setkání je zacílení a nastavení finanční podpory aktivitám definovaným v Regionální sektorové dohodě pro chemický průmysl dle potřeb signatářů.

PROGRAM:
Registrace
Zhodnocení plnění akčního plánu Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl  – sdílení dobré praxe
Coffee break
Možnosti financování aktivit v rámci Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl
Diskuze a závěr

Registrace:   Účast na akci podléhá registraci. Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 21. dubna 2017

Zpět