Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce

Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou
12. květen 2017 10:00 - 13:00
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu  „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“  dovoluje pozvat na diskusní fórum

ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZŇŮ A JEJICH VSTUP NA TRH PRÁCE

 12 5. 2017, 8:30 – 13:00 hod

Program:
Řada firem se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jejich vysokou fluktuací
 a mezinárodní mobilitou. Jedním z řešení může být zaměstnávání odsouzených osob.


Zaměstnávání odsouzených má pro potenciální zaměstnavatele zejména ekonomické výhody. Cena práce odsouzených je i s přihlédnutím k možným omezením vyplývajícím ze statutu vězňů velmi atraktivní.

Obsahem jednání bude seznámení partnerů se současnou legislativou, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Hlavními tématy budou: možnosti zaměstnávání vězňů, náklady spojené
 se zaměstnáváním vězňů, příklady spolupráce a obory činnosti. O praktické zkušenosti se pak podělí přizvaní zástupci firem, které již tento model spolupráce využívají.


harmonogram:
09:30 – 10:00     Registrace
10:00 – 12:00     Zaměstnávání odsouzených osob
Jiří Štegl, MBA, koordinátor zaměstnávání odsouzených – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
plk. Mgr. Martina Maraczeková – ředitelka věznice 
Ing. Miloslava Prváková – vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
JUDr. Kamil Nedvědický, zástupce ředitele Odboru vězeňství, trestní politiky,

probace a mediace - Ministerstvo spravedlnosti ČR
12:00 – 12:15     Občerstvení
12:15 – 12:30     Czechinvest   
Adam Joura – ředitel regionální kanceláře
12:30 – 13:00     Zkušenosti zaměstnavatelů z praxe
                             
European Data Project s.r.o.                     

13:00                   Závěr

moderátor:
  Jiří Štegl, MBA, koordinátor zaměstnávání odsouzených – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

Registrace:
Na setkání se prosím přihlaste ZDE nejpozději do 5. května 2017.Zpět