Nové veřejné zakázky

Dlouhá 15
400 02, Ústí nad Labem
28. červen 2017 10:00 - 14:00
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum

NOVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

28. června 2017, 10:00 – 14:00 Hod.
KRAJSKý ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, BUDOVA B, ZASEDACÍ MÍSTNOST 04B
Dlouhá 15, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nabyl účinnosti dne 1. října 2016 a oproti tomu dosavadnímu vyžaduje zcela nový přístup. Jelikož umožňuje větší flexibilitu zadavatelů, obsahuje i mnohem méně kazuistických pravidel a je celkově mnohem méně formalistický. To ovšem může pro zadavatele znamenat řadu nejasností a těžkostí.

MODERÁTOR
Novým ZZVZ Vás provede a na Vaše dotazy bude odpovídat specialistka na veřejné zakázky JUDr. Monika Emanuelová.

RÁMCOVÝ PROGRAM
§  zadávací proces – zjednodušení a změna v terminologii  
§  kratší lhůty  
§  nové výjimky z postupu dle ZZVZ
§  in-house zadávání
§  předběžné tržní konzultace
§  rámcové dohody - omezení maximální délky trvání
§  znovuzavedení ekonomické kvalifikace
§  ekonomicky nejvýhodnější nabídka jako jediné základní hodnotící kritérium
§  možnost vyloučení dodavatele z důvodu profesního pochybení (neosvědčení dodavatele)
§  self-cleaning dodavatele (možnost prokázat, že dodavatel přijal opatření postačující k prokázání jeho kvalifikace)
§  změny smlouvy
§  možnost nejdříve hodnotit a následně posoudit nabídku
§  vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení při jedné nabídce
§  nové důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
§  přímé platby poddodavatelům
§  prodloužení blokační doby před uzavřením smlouvy
§  zrušení správních deliktů dodavatelů včetně blacklistu

časový harmonogam:
09:30 –10:00      registrace účastníků
10:00 – 11:30     1. část moderované diskuze
11:30 – 12:00     coffee break
12:00 – 13:30     2. část moderované diskuze
13:30 – 14:00     závěr

Registrace:
Svou účast, prosím, potvrďte vyplněním registračního formuláře zde:
https://registrace.spcr.cz/?eventId=484&controller=event&task=individualRegister

Účast na akci je zdarma.

 


Zpět