Akademie GDPR: Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, Praha 1
27. září 2017 09:00 - 14:00

Akademie GDPR: Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zakotvuje pro český právní řád nový institut pověřenců pro ochranu osobních údajů, které musejí jmenovat organizace správců či zpracovatelů osobních údajů, které jsou veřejnými subjekty, nebo provádějí zpracování zahrnující rozsáhlý monitoring subjektů údajů či zpracovávají rozsáhlým způsobem citlivé osobní údaje.

Zda organizace splňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence, jaké podmínky musí splňovat osoba ve funkci pověřence, jaké postavení musí zaujímat v organizaci a jak probíhá spolupráce pověřence dovnitř organizace správce i navenek s dozorovým orgánem, subjekty údajů a jinými zainteresovanými stranami, tomu se bude podrobně věnovat tento výukový modul.

Registrace na seminář a další podrobnosti zde.

Zpět