Akademie GDPR: Nové příležitosti, povinnosti a rizika

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, Praha 1
28. srpen 2017 09:00 - 14:00

Akademie GDPR: Nové příležitosti, povinnosti a rizika

Vzdělávací modul je zaměřen na formulaci doporučení pro audit stávajících povinností a stavu prostředí (zacházení s daty v organizaci) v oblasti ochrany osobních údajů a jejich vztah k novinkám, které v této oblasti firmám vyplynou z nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost ve všech členských státech EU od 25. května 2018. Věnovat se bude kromě základních informací o novinkách, které nařízení přináší, i analýze základních právních zásad zpracování osobních údajů a současně i zásad/principů ochrany osobních údajů, jako jsou např. záměrná a standardní ochrana (Privacy by Design a Privacy by Default), přístup založený na riziku, panevropský dosah, odpovědnost správců nebo nezávislý dozor.

Protože čas potřebný na přípravu na nové povinnosti firmám z nařízení vyplývající odhadujeme dle velikosti firmy na 3-18 měsíců, je třeba co nejdříve rozhodnout o způsobu přípravy menších a středních a menších firem a učinit exekutivní rozhodnutí o budoucnosti jejich práce s osobními údaji.

Seminář je proto určen vrcholovým manažerům a současně i pracovníkům firem zodpovědným za celkové řízení organizace a rozhodování o jejích personálních kapacitách a financování na rok 2018.

Registrace na seminář a další podrobnosti zde.

Zpět