Akademie GDPR (Olomouc)

BEA Centrum
Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
18. říjen 2017 09:30 - 16:30

AKADEMIE GDPR

18. 10. 2017, 9:30 - 16:30

BEA CENTRUM Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, konferenční sál Alfa

PROGRAM:
 • Nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bude s účinností od května 2018 znamenat podstatnou změnu práce s osobními údaji ve všech firmách a organizacích, na kterou se musejí komplexně připravit. Výjezdní seminář GDPR Akademie si proto klade za cíl seznámit jeho účastníky ve zkratce s nejdůležitějšími aspekty, které musejí brát na zřetel, chtějí-li k přípravě své firmy či organizace přistoupit seriózně. Jelikož do účinnosti GDPR bude v okamžiku konání semináře zbývat necelých 7 měsíců, je výukový modul určen zejména malým firmám a organizacím a všem jejich pracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s osobními údaji.

HARMONOGRAM:
9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:40 Zahájení a úvod do tématu

 • Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů/předsedkyně ÚOOÚ
 • Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

9:40 – 11:10 Základní principy, shoda, organizace v souladu s GDPR

 • Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 • Jan Krob, KPMG Česká republika
 • Daniel Joksch, IBM Česká republika
11:10 – 11:20 Coffee break

11:20 – 12:20 Klientská agenda, souhlasy
 • Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 • Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 • Jan Krob, KPMG Česká republika
 • Daniel Joksch, IBM Česká republika
12:20 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:20 Pověřenci
 • Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 • Jan Krob, KPMG Česká republika
 • Daniel Joksch, IBM Česká republika
14:20 – 14:30 Coffee break

14:30 – 15:35 Bezpečnost

 • Jan Krob, KPMG Česká republika
 • Daniel Joksch, IBM Česká republika
15:35 – 16:30 Diskuze o individuální situaci zúčastněných firem, konzultace přednášejících a garantů s účastníky

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Daniel Joksch, člen Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat a specialista na ochranu dat společnosti IBM Česká republika/Ivan Makatura, bezpečnostní specialista IBM Česká a Slovenská republika
 • Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář PRK Partners
 • Ondřej Kulhánek/Jan Krob, Management & Consulting, KPMG Česká republika
ODBORNÍ GARANTI OBSAHU KURZU:

 • Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku a koordinátorka Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat, Svaz průmyslu a dopravy ČR

REGISTRACE

Zpět