Monitorování kvality zkoušek z profesních kvalifikací

Hotel Fortuna West
Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6
26. září 2017 09:30 - 12:00
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Nastavení mechanismů spolupráce a komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců s autorizovanými osobami (AOs) pro zvýšení kvality zkoušek a procesu přípravy uchazečů v systému dalšího profesního vzdělávání“ (zkráceně MOZKAO) dovoluje pozvat na jednání závěrečného kulatého stolu k tématu

 

MONITOROVÁNÍ KVALITY ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

26. ZÁŘÍ 2017, 9:00 – 12:30 HOD.
HOTEL FORTUNA WEST, MRKVIČKOVA 1091/2, 163 00 PRAHA 6

CÍL:
Cílem kulatého stolu je projednat Se zástupci autorizujících orgánů a s odborníky z praxe návrhy legislativních a nelegislativních opatření pro zakotvení monitorovacích návštěv zkoušek z PK (profesních kvalifikací) u AOs (autorizovaných osob, vykonávajících zkoušky z profesních kvalifikací) a další náměty, vzešlé z monitorovacích návštěv.

DISKUSNÍ OKRUHY:
Opatření 1 - Zakotvení monitorování kvality (na základě monitorovacích návštěv) do systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Opatření 2 - Doplnění autorizačního procesu pro autorizované osoby (AOs)

Opatření 3 - Změny v informačních systémech ISKA a NSK
Opatření 4 - Změny v procesu aktualizace PK

HARMONOGRAM:
09:30 Prezence
10:00 Přivítání účastníků kulatého stolu (Ing. Dagmar Kuchtová)
10.20 Představení cíle a výstupů projektu
10:50 Expert monitorovacích návštěv zkoušek u Autorizovaných osob (AOs)
11:00 Zjištění z pilotního ověřování monitorovacích návštěv
11:30 Pohled zástupců Autorizujících orgánů na monitorovací návštěvy
12:00 Návrhy opatření a jejich promítnutí do legislativy
12:30 Diskuse
13:00 Závěr jednání

PODKLAD: Návrh zabezpečení systému monitorovacích návštěv zkoušek z profesních kvalifikací u autorizovaných osob bude zaslán účastníkům kulatého stolu po registraci

REGISTRACE:
Prosíme o Vaši registraci ZDE nejpozději do 10. 9. 2017. Přihlášky budou registrovány do naplnění kapacity.

Zpět