GDPR: Zákonnost zpracování, řízení agendy ochrany osobních údajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
21. únor 2018 09:00 - 14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika a právní kanceláře PRK Partners vás v rámci Akademie GDPR zve na seminář

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ, ŘÍZENÍ AGENDY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

21. 2. 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1


PROGRAM:
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů obsahuje řadu nezvyklých principů, které lze charakterizovat jako princip záměrné ochrany osobních (Privacy by Design) a standarní ochrana údajů (Privacy by Default). Firmy také musejí přijmout nové interní metodiky a osvojit si standardizované procesy v oblasti zpracování osobních dat a v neposlední řadě si velmi podrobně analyzovat právní tituly pro zákonnost zpracování osobních údajů. O tom všem pojednává první letošní opakovací vzdělávací modul, který je určen vedoucím manažerům firem a pracovníkům firem zodpovědným za zajištění souladu firemní politiky a procesů s legislativou pro ochranu dat.

HARMONOGRAM
9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:40 Zahájení a úvod do tématu: Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

9:40 – 11:10 Právní posouzení principů GDPR s akcentem na zákonnost zpracování: Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners

11:10 – 11:20 Coffee break

11:20 – 12:20 Analýza souladu organizace s principy GDPR: Daniel Joksch, IBM Česká republika

12:20 – 12:30 Coffee break

11:20 – 12:20 Řízení agendy ochrany osobních údajů ve firmách: Daniel Joksch, IBM Česká republika

13:30 – 14:00 Diskuze o individuální situaci zúčastněných firem, konzultace s účastníky

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Daniel Joksch, člen Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat a specialista na ochranu dat společnosti IBM Česká republika
Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář PRK Partners

ODBORNÍ GARANTI:
Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů

Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku a koordinátorka Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat, Svaz průmyslu a dopravy ČR

REGISTRACE:

Na seminář se prosím přihlaste zde.

Zpět