GDPR: Práva subjektů údajů - praktické aspekty v obchodních spotřebitelských vztazích

Minsterstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
4. duben 2018 09:00 - 13:30

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ - PRAKTICKÉ ASPEKTY V OBCHODNÍCH A SPOTŘEBITELSKÝCH VZTAZÍCH - WORKSHOP


PROGRAM:
Tematiku pověřenců pro ochranu osobních údajů nelze redukovat na úvodní explanatorní výklad, neboť fungování pověřenců ve firmách a organizacích zahrnuje řadu praktických aspektů, které mohou mít různé variace podle rozsahu, obsahu a charakteru činnosti firmy či organizace, v níž je pověřenec věnován. Velmi podstatné rozdíly také budou mezi fungováním pověřence, který je zaměstnancem své domovské organizace a mezi pověřencem externím. Je zapotřebí se podrobně věnovat kvalifikaci pověřence, způsobu jeho zapojení do fungování organizace, pro kterou činnost pověřence vykonává i řešení krizových situací, jako jsou kontroly dozorového úřadu nebo interní konflikty správce při zpracování osobních údajů. Těmto praktickým otázkám fungování pověřence se bude věnovat druhý prohlubovací workshop Akademie GDPR v letošním roce.

KOMU JE WORKSHOP URČEN:

 • Pracovníkům odpovědným za ochranu osobních údajů
 • Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci pověřence v organicích
 • Pracovníkům odpovědným za obchod a marketing
 • Řídícím pracovníkům
 • Osobám odpovědným za zajištění souladu s právními předpisy
 • Enterprise architektům odpovědným za procesy organizace

OBSAHEM WORKSHOPU BUDOU:

 • Praktické ukázky dobré praxe v oblasti obchodní a klientské agendy pověřence v organizaci a souvisejících interních procesů
 • Představení možností, jak zpracovat požadavky subjektů údajů vyplývajících z jejich práv, včetně příkladů z praxe
 • Souvislosti se spotřebitelskou legislativou a problematikou šíření obchodních sdělení
 • Problematika plnění ohlašovací povinnosti a zjišťování i hlášení porušení zabezpečení údajů
 • Odpovědnost a povinnosti správců ve vztahu k zákazníkům a klientům
 • Řízení rizik v obchodní agendě firem

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE SI ODNESOU NÁSLEDUJÍCÍ ZNALOSTI A MATERIÁLY:

 • Vzorové příklady dobré praxe v oblasti správy obchodních a klientských databází v souladu s GDPR
 • Schopnost vyhodnotit kompatibilitu zavedených procesů s GDPR
 • Praktické návody, jak správně uchopit zpracování osobních údajů zákazníků, klientů a spotřebitelů
 • Vyjasnění postupů a způsobů komunikace se subjekty údajů i dozorovým úřadem
 • Odpovědi na to, jak efektivně přistoupit k naplňování práv klientů a spotřebitelů jako subjektů údajů

HARMONOGRAM:

9:00 – 9:30      Registrace

9:30 – 10:00    Zahájení a úvod do tématu, zásadní otázky fungování pověřence pro ochranu  osobních údajů v pojetí GDPR:

 • Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů
10:00 – 11:20    Paralelní praktické workshopy, témata:

 1. Praktické aspekty fungování pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR – vedoucí workshopu: Daniel Joksch, IBM Česká republika
 2. Nejčastější právní problémy související s fungováním pověřence pro ochranu osobních údajů – vedoucí workshopu: Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 11:10 – 11:20   Coffee break

 11:20 – 12:50    Paralelní praktické workshopy, témata:

 1. Praktické aspekty fungování pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR – vedoucí workshopu: Daniel Joksch, IBM Česká republika
 2. Nejčastější právní problémy související s fungováním pověřence pro ochranu osobních údajů – vedoucí workshopu: Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
 12:50 – 13:00   Coffee break

 13:00 – 13:30   Vyhodnocení obsahu workshopů, nejčastější problémy zúčastněných firem a organizací a jejich doporučené řešení, shrnutí a závěry

VEDOUCÍ WORKSHOPŮ:

 • Daniel Joksch, člen Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat a specialista na ochranu dat společnosti IBM Česká republika
 • Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář PRK Partners
ODBORNÍ GARANTI OBSAHU KURZU:

 • Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku a koordinátorka Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat, Svaz průmyslu a dopravy ČR

REGISTRACE:

Zpět