GDPR: Přeshraniční zpracování osobních údajů (workshop)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
18. duben 2018 09:00 - 13:30

PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – WORKSHOP


PROGRAM:
Působí-li firma či organizace v mezinárodním prostředí, je velmi pravděpodobné, že v rámci její činnosti dochází i k přeshraničním přenosům a zpracování osobních údajů a je tedy třeba, aby se připravila na aplikaci specifických pravidel, která GDPR zakotvuje pro pohyb dat v rámci EU i mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Současně se svým přeshraničním pohybem a zpracováním se pak osobní data pohybují také v jurisdikcích více dozorových orgánů, přičemž je pro organizaci správců a zpracovatelů údajů velmi důležitá identifikace tzv. vedoucího dozorového orgánu, tj. styčného národního regulátora pro ochranu dat. Všem těmto otázkám spojeným s přeshraničními přenosy osobních údajů a praktickým pohledům na ně se bude věnovat tento výukový modul Akademie GDPR.

KOMU JE WORKSHOP URČEN:

 • Pracovníkům odpovědným za ochranu osobních údajů
 • Pracovníkům odpovědným na personálních odděleních za vysílání pracovníků
 • Pracovníkům odpovědným za zahraniční vztahy Vašich firem či organizací
 • Řídícím pracovníkům
 • Osobám odpovědným za zajištění souladu s právními předpisy
 • Enterprise architektům odpovědným za procesy organizace

OBSAHEM WORKSHOPU BUDOU:

 • Praktické ukázky dobré praxe v oblasti ochrany osobních údajů v zahraničních vztazích firem a organizací a vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí
 • Představení možností, jak přistoupit k rizikovým operacím v souvislosti s předáváním osobních údajů v rámci EU i do třetích zemí
 • Souvislosti s mezinárodními obchodními smlouvami
 • Problematika plnění ohlašovací povinnosti a zjišťování i hlášení porušení zabezpečení údajů v rámci přeshraničního pohybu údajů
 • Odpovědnost a povinnosti správců ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a klientům, jejichž data jsou přenášena do zahraničí
 • Zajištění bezpečnosti dat a řízení rizik v zahraničních vztazích firem
ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE SI ODNESOU NÁSLEDUJÍCÍ ZNALOSTI A MATERIÁLY:

 • Vzorové příklady dobré praxe v oblasti přeshraničního pohybu osobních údajů
 • Schopnost vyhodnotit kompatibilitu zavedených procesů s GDPR
 • Praktické návody, jak správně uchopit zpracování osobních údajů zaměstnanců, zákazníků, klientů a spotřebitelů v zahraničních vztazích
 • Vyjasnění postupů a způsobů komunikace se subjekty údajů i dozorovými úřady
A mnohé další...

HARMONOGRAM:

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 10:00 Zahájení a úvod do tématu, zásadní otázky přeshraničního přenosu údajů a určování vedoucího dozorového úřadu v pojetí GDPR:

 • Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů
10:00 – 11:20 Paralelní praktické workshopy, témata:

 1. Praktické a procesní aspekty přeshraničního zpracování údajů – vedoucí workshopu: Daniel Joksch, IBM Česká republika
 2. Nejčastější právní problémy související s přeshraničním zpracováním údajů a určováním vedoucího dozorového úřadu – vedoucí workshopu: Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
11:10 – 11:20 Coffee break

11:20 – 12:50 Paralelní praktické workshopy, témata:

 1. Praktické a procesní aspekty přeshraničního zpracování údajů – vedoucí workshopu: Daniel Joksch, IBM Česká republika
 2. Nejčastější právní problémy související s přeshraničním zpracováním údajů a určováním vedoucího dozorového úřadu – vedoucí workshopu: Jindřich Kalíšek, Advokátní kancelář PRK Partners
12:50 – 13:00 Coffee break

13:00 – 13:30 Vyhodnocení obsahu workshopů, nejčastější problémy zúčastněných firem a organizací a jejich doporučené řešení, shrnutí a závěry

VEDOUCÍ WORKSHOPŮ:

 • Daniel Joksch, člen Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat a specialista na ochranu dat společnosti IBM Česká republika
 • Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář PRK Partners
ODBORNÍ GARANTI OBSAHU KURZU:

 • Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku a koordinátorka Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat, Svaz průmyslu a dopravy ČR

REGISTRACE:

Zpět