Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR hodnotící informace o vývoji makroekonomických ukazatelů aktuálně zveřejňovaných statistiky z pozice zaměstnavatelů. Jde zejména o odhady a vývoj HDP, výsledky průmyslové výroby, a komentáře k tématům jako zaměstnanost a vývoj kurzu měny.

  • 1/5 "Globální index konkurenceschopnosti": 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 32,1 %%
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: +4,6%
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 30,7 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 26 801 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj: Data Eurostatu

Podíl hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu (C dle NACE) na celkové hrubé přidané hodnotě všech odvětví příslušné ekonomiky v roce 2015, Zdoj: Eurostat, Hrubá přidaná hodnota běžné ceny, vlastní výpočty, staženo 26. 7. 2016, * údaj za rok 2014

Výsledky cen vývozu a dovozu v prosinci 2016

Z dlouhodobého hlediska záporný výsledek směnných relací Svaz nehodnotí negativně, kde stávající hodnota kurzu vůči euru a dolaru je pro exportéry pozitivně nastavená a drobný pokles ukazatele cen vývozu neznamená negativní dopady.

Slabá investiční aktivita by se měla v letošním roce zlepšit

HDP vzrostl v minulém roce podle prvního odhadu ČSÚ o 2,3 %. V samotném čtvrtém čtvrtletí ekonomika meziročně vzrostla o 1,7 % a dále zpomalila z růstu o 1,9 % ve třetím čtvrtletí. V porovnání s třetím čtvrtletím HDP vzrostl o 0,2 %. Pro celý rok 2016 očekával Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) růst HDP o 2,5 %. Jedná se však o první odhad, čili výsledky mohou být revidované a to oběma směry.

Průmyslu se v listopadu dařilo

Průmyslu se v listopadu dařilo, po očištění o pracovní dni vzrostl v porovnaní s předloňským listopadem o 4,5 %. Oproti říjnu minulého roku pak přidal 1,7 %.

Průmysl zpomaluje meziroční růst, mimo jiné i kvůli vysoké srovnávací základně

Průmyslová výroba vzrostla v říjnu po očištění o vliv pracovních dní o 0,8 % meziročně. Meziměsíčně poklesla o 0,4 %. O pozitivní čísla se nejedná, ale je třeba si uvědomit, že průmyslová výroba naráží na vysokou srovnávací základnu z minulého roku. Nadále očekáváme, že za celý rok 2016 bude průmyslová výroba vyšší než v loňském roce.

Ekonomika pokračuje v mírném růstu tažena spotřebou domácností

Dnešní druhý odhad HDP potvrdil, že ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 1,9 % z 2,6 %. Přidaná hodnota rostla o 1,6 %. Ekonomiku táhla zejména spotřeba domácností (příspěvek 1,3 procentního bodu), částečně i čistý export. Slabé zůstávají investice.

Ekonomika pokračuje v růstu, ale investiční aktivita je slabá

Ekonomika ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu dále zpomalila, když meziročně vzrostla o 1,9 %, zatímco ve druhém čtvrtletí rostla 2,6 % meziročně. V porovnání s druhým čtvrtletím vzrostla o 0,3 %. Detailní struktura růstu ještě není známa, ale ČSÚ explicitně zmiňuje slabou investiční aktivitu a zpomalení růstu průmyslu jako hlavní důvody zpomalení ekonomiky. Spotřeba domácností naopak nadále podporovala ekonomický růst.

 

Mírný růst průmyslu, přetrvávající obtížná situace ve stavebnictví

Průmyslová výroba byla v září meziročně vyšší o 2,7 %, v porovnání se srpnem však poklesla o 1,6 %. Stavební výroba je stále meziročně nižší (v září o 7,4 %), meziměsíčně ale mírně vzrostla o 0,1 %. Zahraniční obchod skončil ve slušném přebytku 21 mld. Kč, ale negativum je, že začíná klesat vývoz.