Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR hodnotící informace o vývoji makroekonomických ukazatelů aktuálně zveřejňovaných statistiky z pozice zaměstnavatelů. Jde zejména o odhady a vývoj HDP, výsledky průmyslové výroby, a komentáře k tématům jako zaměstnanost a vývoj kurzu měny.

  • 1/5 "Globální index konkurenceschopnosti": 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 32,1 %%
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: +4,6%
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 30,7 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 26 801 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj: Data Eurostatu

Podíl hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu (C dle NACE) na celkové hrubé přidané hodnotě všech odvětví příslušné ekonomiky v roce 2015, Zdoj: Eurostat, Hrubá přidaná hodnota běžné ceny, vlastní výpočty, staženo 26. 7. 2016, * údaj za rok 2014

Průmysl do nového roku dobře vykročil

Průmyslová výroba vzrostla v lednu po očištění o počet pracovních dnů o 4,3 % v porovnání s lednem 2016, v porovnání s prosincem 2016 vzrostl průmysl o 3,5 %. Nové zakázky meziročně narostly o 7 %.

Výsledky Barometru BUSINESSEUROPE - konkurenceschopnost EU a pokrok v reformách

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zveřejnila svůj každoroční Barometr reforem, který sleduje globální konkurenceschopnost Evropy na základě indikátorů pokrývajících daně, veřejné finance, podnikatelské prostředí, inovace, dovednosti, přístup k financím a finanční stabilitu a trh práce. Barometr hodnotí na základě šetření mezi členským svazy doporučení pro strukturální reformy a hodnotí pokrok v jejich implementaci a identifikuje priority pro budoucí reformy.

Růst ekonomiky v minulém roce o 2,3 % potvrzen

ČSÚ potvrdil i druhým odhadem růst ekonomiky v minulém roce o 2,3 %. Růst táhla na straně poptávky jednak spotřeba domácností a dále pak čistý export. Naopak klesaly investice do fixního kapitálu. Na straně nabídky táhl ekonomiku zejména zpracovatelský průmysl. V samotném 4. čtvrtletí rostla ekonomika o 1,9 % meziročně.