Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR hodnotící informace o vývoji makroekonomických ukazatelů aktuálně zveřejňovaných statistiky z pozice zaměstnavatelů. Jde zejména o odhady a vývoj HDP, výsledky průmyslové výroby, a komentáře k tématům jako zaměstnanost a vývoj kurzu měny.

  • 1/5 "Globální index konkurenceschopnosti": 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 32,1 %%
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: +4,6%
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 30,7 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 26 801 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj: Data Eurostatu

Podíl hrubé přidané hodnoty průmyslu (C dle NACE) na celkové hrubé přidané hodnotě všech odvětví příslušné ekonomiky v roce 2016, Zdoj: Eurostat, Hrubá přidaná hodnota běžné ceny, vlastní výpočty, staženo 26. 7. 2016, * údaj za rok 2014

Stav veřejných financí

Zveřejněny byly údaje MF ČR k plnění státního rozpočtu a data ČSÚ o hospodaření sektoru vládních institucí.