Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu

Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.
Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. K významným tématům se scházejí specializované pracovní skupiny, jejichž závěry jsou předkládány expertnímu týmu ke schválení. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, je uveden v Programovém prohlášení SP ČR.


Předseda: Daniel Beneš
Tajemník: Václav Trejbal

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

viceprezident SP ČR, předseda expertního týmu

Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

benes@cez.cz

viceprezident SP ČR

Mgr. Jan Rafaj, MBA
ředitel pro personalistiku a vnější vztahy

jan.rafaj@arcelormittal.com

Ing. Jan Bendík
výkonný ředitel a jednatel

jan.bendik@egem.cz

Ján Boldiš
ředitel prodeje

jan.boldis@egem.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
zástupce vedoucího ústavu energetiky

tomas.dlouhy@fs.cvut.cz

Ing. Pavel Dočekal
Head of Regulatory Affairs

pavel.docekal@rwe.cz

Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii

feist@epenergy.cz

Ing. Martin Hájek, PhD.

hajek@tscr.cz

Milan Chromík, MSc.
Jednatel, Country manager Waste line CZ & SK

milan.chromik@veolia.com

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Ing. Jan Kanta
ředitel útvaru pro legislativu a trh

jan.kanta@cez.cz

Ing. Jan Klas, MBA
člen představenstva a ředitel

klas@csze.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit.klein@volny.cz

Ing. Libor Kozubík
vedoucí sektoru energetiky a utilit

libor.kozubik@cz.ibm.com

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ředitelka útvaru Public Affairs

zuzana.krejcirikova@cez.cz

Ing. Jaroslav Linhart, MBA
Business development manager

jaroslav.linhart@heberger.cz

Ing. Jiří Míček
ředitel společnosti

jiri.micek@envirpower.cz

čestný člen

Ing. Jaroslav Míl, MBA

jmil@spcr.cz

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

vlr.novotny@seznam.cz

Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel

l.pavlas@sev-en.cz

Ing. Martin Procházka
výkonný ředitel a prokurista

prochazka@havelka.cz

Ing. Jan Ruml
výkonný ředitel

jan.ruml@cgoa.cz

Ing. Luděk Sklenář
ředitel jednotky Energetické služby

Ludek.Sklenar@unipetrol.cz

Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director

Ondrej.Sramek@knaufinsulation.com

Dr.Mgr. Petr Štulc
místopředseda dozorčí rady

petr.stulc@cez.cz

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
zástupce vedoucího katedry elektroenergetiky

tlusty@fel.cvut.cz

tajemník

Ing. Václav Trejbal, Ph.D.
manažer pro energetiku

vtrejbal@spcr.cz

Ing. Daniel Vaca
hlavní energetik

daniel.vaca@vitkovice.cz

Ing. Josef Zbořil
čestný člen

josef.zboril@iol.cz

člen představenstva SP ČR

Ing. Petr Jonák

pjonak@spcr.cz

zpět