Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání

Expertní tým se zabývá problematikou trhu práce (např. vnitřní mobilita , agenturní zaměstnávání) a zaměstnaností (např. předvídání kvalifikačních potřeb, observatoře práce) a pracovněprávní a sociální legislativou (novela zákoníku práce, úprava důchodů). Vychází z úkolů daných Programovém prohlášení SP ČR  a témat nastolených v rámci sociálního dialogu.
Předseda – víceprezident Mgr. Jan Rafaj, MBA
Tajemník – Mgr. Tereza Hejlová

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda týmu
ředitel pro personalistiku a vnější vztahy

jan.rafaj@arcelormittal.com

Mgr. Tereza Hejlová
tajemnice expertního týmu

thejlova@spcr.cz

Mgr. Alexandra Balogová
HR IR & Labour Law Manager

alexandra.balogova@siemens.com

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

jhlavackova@spcr.cz

Mgr. Milena Jabůrková, MA
Government Programs Executive Czech Republic and Slovakia

milena_jaburkova@cz.ibm.com

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Ing. Olga Marečková
předsedkyně Výboru pro sociální dialog

olga.mareckova@synthesia.eu

Ing. Petr Ondráček
koordinátor sociálního dialogu a pracovní právo
útvar vnějších vztahů

petr.ondracek2@skoda-auto.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

JUDr. Ivana Šturmová
manažerka útvaru sociální vztahy

ivana.sturmova@cez.cz

zpět