Expertní tým pro digitální ekonomiku

Expertní tým se zabývá otázkami týkajícími se digitální oblasti, kam patří zejména ochrana dat, Průmysl 4.0, rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, eGovernment a financování ICT. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, je uveden v Programovém prohlášení SP ČR.

Předsedkyně Mgr. Milena Jabůrková

Tajemník: Tereza Šamanová
Mgr. Milena Jabůrková, MA
předsedkyně expertního týmu
Government Programs Executive Czech Republic and Slovakia

milena_jaburkova@cz.ibm.com

Ing. Jiří Holoubek
témata Industry 4.0
předseda představenstva

holoubek@electroindustry.cz

Radek Špicar, M. Phil.
viceprezident SP ČR
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu

rspicar@spcr.cz

Ing. Růžena Hejná
zástupkyně ředitele Sekce komunikace

rhejna@spcr.cz

Ing. Josef Holub

jsf.holub@gmail.com

Ing. Václav Mach
ředitel pro vnější vztahy

vaclav.mach@microsoft.com

Leoš Mates
nepřiřazeno

leos.mates@gmail.com

Ing. Petra Pařízková
vedoucí oddělení TOP programů

pparizkova@csas.cz

Ing. Jakub Rejzek
generální ředitel

jakub.rejzek@ispalliance.cz

Mgr. Alexandra Rudyšárová
generální ředitelka

rudysarova@socr.cz

David Řehoř, MBA
marketingový ředitel

david.rehor@abra.eu

Ing. Petr Slavík
vedoucí odboru bezpečnost ICT

slavik.petr.2@cpost.cz

Ing. David Stádník
analytik

david.stadnik@ictu.cz

Mgr. Tereza Šamanová
manažerka pro digitální ekonomiku

tsamanova@spcr.cz

Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident

zdenek.zajicek@ictu.cz

zpět