PS 6 - Bezpečnost práce

Expertní tým pro BOZP se zabývá problematikou BOZP z pohledu zaměstnavatelů, zpracovává připomínky k připravovaným právním předpisům z této oblasti, projednává materiály a stanoviska Rady vlády pro BOZP, zástupci expertního týmu reprezentují stranu zaměstnavatelů také v Poradním výboru pro BOZP Evropské komise a EU-OSHA. Expertní tým při vytváření stanovisek klade důraz na zachování vysoké ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při současném zvyšování administrativní zátěže a nákladů s tím spojených pro zaměstnavatele, pokud je to možné.

Členy týmu tvoří vedoucí útvarů bezpečnosti z předních průmyslových podniků v ČR a nezávislí experti. Práce expertního týmu probíhá formou pravidelných společných jednání, případně per rollam v případě připomínkování připravované legislativy.

Předseda: 
Tajemník: JUDr. Nora Šejdová
Ing. Jaroslav Bek
vedoucí oddělení bezpečnosti práce

jaroslav.bek@pre.cz

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany

lenka.bockova@skoda-auto.cz

Richard Havránek
kontrolní a revizní komise

Richard.Havranek@synthosgroup.com

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

Ing. Pavel Nechvátal
vedoucí útvaru BOZP a ekologie

pavel.nechvatal@cez.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Ing. Dalibor Pyš
vedoucí útvaru environmentálního řízení

dalibor.pys@veolia.com

Ing. Zdeněk Robin Raška
vedoucí oddělení BOZP, PO, OŽP

raska@ceps.cz

Martin Röhrich
PO, BOZP, bezpečnostní agentury

martin.rohrich@rohrich.cz

JUDr. Nora Šejdová
tajemník
tajemnice Pracovní skupiny pro BOZP

nsejdova@spcr.cz

Michal Šulc
bezpečnostní kultura v podniku, procesní bezpečnost

michal.sulc@crc.cz

zpět