Expertní tým pro výzkum, vývoj a inovace

Expertní tým se zabývá podmínkami aplikovaného výzkumu a zlepšováním nastavení celkového prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů, předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev. Finální pozice jsou tvořeny s ohledem na rovné podmínky různých segmentů VaVaI, reálný dopad výstupů na konkurenceschopnost ČR a dlouhodobou kolaboraci firemní a výzkumné sféry.

Tým sestává z představitelů odvětvových svazů, firem, výzkumných organizací a partnerských institucí. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním a zahrnuje i zastupování vybranými členy na jednáních s relevantními subjekty. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, je uveden v Programovém prohlášení SP ČR.

Předseda: Eduard Palíšek
Tajemník: Jan Proksch

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
předseda expertního týmu
jednatel

eduard.palisek@siemens.com

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
vedoucí organizační jednotky

jaroslav.machan2@skoda-auto.cz

RNDr. Marek Blažka
nezávislý konzultant

blazka@vavpro.cz

Ing. Jiří Čermák
obchodní ředitel

jiri.cermak@tenzovahy.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Josef Dvornák
zástupce předsedy

jdvornak@upv.cz

Ing. Zbyněk Frolík
řídící společník a jednatel

zfrolik@linet.cz

Mgr. Ivo Hain
finanční ředitel a předseda představenstva

hain@svum.cz

Ing. Jiří Holoubek
předseda představenstva

holoubek@electroindustry.cz

Ing. Tomáš Hubínek
specialista pro vnitřní vztahy

hubinek@autosap.cz

Ing. Miroslav Janeček, CSc.
člen předsednictva

janecek@avo.cz

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
zástupce ředitele pro vnější vztahy

pkavalir@ntc.zcu.cz

Ing. Libor Kraus
předseda představenstva

libor.kraus@comtesfht.cz

Bc. Vladimír Kulla
ředitel úseku Corporate Technology

vladimir.kulla@siemens.com

Mgr. Aleš Laciok, MBA
koordinátor pro výzkum a vývoj

ales.laciok@cez.cz

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
člen Akademické rady Akademie věd ČR

joe@isibrno.cz

Ing. Michal Meliška, MBA
Managing Consultant

michal_meliska@cz.ibm.com

Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda

neumajer@avo.cz

Ing. Petr Očko, Ph.D.
předseda

petr.ocko@tacr.cz

Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
jednatel a výkonný ředitel

jaroslav.pindor@mmvyzkum.cz

Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky

jproksch@spcr.cz

Ing. Jiří Reiss, Ph.D., MBA
sekretář pro obchod, výzkum, vývoj a inovace

jiri.reiss@schp.cz

Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu

J.Smolik@rcmt.cvut.cz

zpět