Debata o společenské odpovědnosti firem ve vztahu k transparentnosti

 .

V debatě o společenské odpovědnosti firem získává v důsledku finanční a hospodářské krize na stále větší důležitosti transparentnost a důvěryhodnost v podnikatelských činnostech. Občanská společnost, tvůrci politik i samotné podniky zaměřují svou pozornost na transparentnost závazků podniků a korporací. Je zřejmé, že k jasnému určení možností a limitů podávání zpráv v sociální a environmentální oblasti je nutný dialog, aby se ujasnily otázky, jak se může zvýšit transparentnost, aniž by se zvýšila byrokracie a současně bylo zřejmé, co je ještě rozumné a únosné od podniků očekávat.

Nová pravidla a přísnější dohled nad finančními trhy jsou nesporně potřeba, ale tyto záležitosti by se neměly spojovat s oblastí společenské odpovědnosti firem. Pokud jde o podávání zpráv v oblasti sociální a environmentální, často označované jako nefinanční, neplatí stejná kritéria pro všechny podniky, ale podstatně se liší v závislosti na velikosti podniku, odvětví jeho působení a podnikatelském prostředí.

Nefinanční reporting je zcela novou oblastí a jeho dynamický vývoj by neměl být ukvapeně zastaven. Myšlenka nefinančního reportování ve vztahu k podpoře společenské odpovědnosti firem ale vybízí k přehnaným očekáváním. Cílem dialogu proto musí být určení vazeb, což podnikatelé potřebují, aby spravedlivě posoudili očekávání zainteresovaných stran, co se týče transparentnosti a důvěryhodnosti, aniž by se současně postupovalo proti směru CSR, pokud jde o její různorodost a komplexnost, a vytvářely byrokratické překážky, které koneckonců znamenají ohrožení pracovních míst.

Do debat na toto téma se zapojuje např. BDA – Konfederace německých zaměstnavatelů, která ke vztahu společenské odpovědnosti firem a transparentnosti připravila vlastní diskusní materiál s názvem „CSR and transparency“.

Marta Blízková
Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Zahraniční partneři
zpět