10. Regionální konference ILO pro Evropu a střední Asii

Ve dnech se 2. – 5. 10. 2017 konala v Istanbulu 10. Regionální konference ILO na téma "Budoucnost důstojné práce v Evropě a Asii“.
 

Turecko, jako hostitelská země, zajistila vysoce kvalitní prostředí pro práci delegátů i sekretariátu ILO. Účastníky konference osobně přivítal premiér vlády Binali Yıldırım. Předsedkyní 10. Regionální konference byla zvolena Jülide Sarıeroğlu, ministryně práce a sociálních věcí, Turecka.

V rámci plenárního zasedání představil generálního ředitel ILO Guy Ryder svoji zprávu Jaká je budoucnost slušné práce v Evropě a ve Střední Asii: příležitosti a výzvy a v úvodu konstatoval „ svět práce se rychle mění a je řízena faktory, jako jsou demografické změny, globalizace, technologický pokrok a klimatické změny. Lidé v Evropě a ve střední Asii se hluboce obávají těchto mega-trendů, které v budoucnu ovlivní jejich každodenní pracovní život“. Zpráva ve své první části popisuje trendy – pomalý ekonomický růst, výzvy pro pracovní příležitosti a slušnou práci, standardy a práva na pracovišti, sociální ochranu, BOZP a novou roli pro sociální dialog. V druhé části nabízí politická řešení.
 

Na plenární zasedání navázaly čtyři panelové diskuse tématům: 1)Pracovní místa pro všechny, 2) Organizace práce a výroby, včetně podpory a implementace Tripartitní deklarace pro MNEs a sociální politiku, 3) Řízení práce, 4)Práce a společnost.

Konference byla součástí procesu přípravy na Mezinárodní konferenci práce v Ženevě v roce 2019, kdy bude ILO slavit 100 let od svého založení.
 

Istanbulská iniciativa

Výstupem 10. Regionální konference je Istanbulská iniciativa navazující na deklaraci z Osla, která volala po hledání cest na překonání ekonomických, sociální a politických dopadů krize. Situace v regionu se od podepsání deklarace v Oslo změnila a jsou zde vidět signály oživení a pozitivních reformních kroků. Dynamické procesy řízené technologickým vývojem, digitalizací ekonomiky, hlubokým změnami v organizaci práce, globalizací, demografickými trendy, masivními pohyby migrantů a uprchlíků a environmentálními změnami, ovlivní budoucnost práce. Práce však vždy zůstane v centru života lidí. Je třeba nejen chránit pracovní místa, ale i lidi. Silný udržitelný růst a důstojná práce jsou důležité pro společnost, jak je to i zakotveno v Agendě udržitelného rozvoje 2030.
 

angažovanosti Turecka v kontextu uprchlické krize a postoji EU a Turecka k dalšímu jednání či pozastavení jednání o vstupu Turecka do EU.

 

Vladimíra Drbalová