Týdenní přehled v institucích EU (13.03 - 19. 03.2017)

Od pondělí do čtvrtka bude ve Štrasburku probíhat plenární zasedání Evropského parlamentu 

Od pondělí do čtvrtka bude ve Štrasburku probíhat plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu jsou mimo jiné rozpravy o dopadu velkých objemů dat na základní práva, o Bílé knize o budoucnosti EU či rozpravy o autocertifikaci zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Hlasovat se bude o souhlasu Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného o překážkách bránící občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu.V pondělí také proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, která má na programu rozpravu o autorském právu na jednotném digitálním trhu, rozpravu o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací nebo rozpravu o spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR bude v pondělí pořádat setkání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se sejde ve středu poradní skupina Dohody o volném obchodu EU-Kolumbie a Peru. Ve čtvrtek proběhnou schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí, schůze SOC – Ochrana zaměstnanců před karcinogeny nebo mutageny při práci nebo schůze ECO – Odchylky v oblasti DPH – přenesení daňové povinnosti. V pátek se sejde studijní skupina TEN kvůli zprávě o stavu energetické unie.

 
 

 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
kategorie CEBRE a SPČR
zpět