Týdenní přehled v institucích EU (1. - 7. 5. 2017)

Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude mimo jiné v úterý probírat Přeshraniční doručování balíků ...
 a Fungování franchisingu v maloobchodním sektoru. Ve středu se bude zabývat evropským průkazem služeb.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude na středeční schůzi řešit Služby v oblasti přeshraničních doručování balíků.
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP se na své schůzi bude zabývat emisemi skleníkových plynů v členských státech, energetickou unií a plněním závazků Pařížské dohody o změně klimatu.
Výbor pro právní záležitosti EP bude ve čtvrtek hlasovat o online platformách a jednotném digitálním trhu a diskutovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
V Poslanecké sněmovně PČR proběhne ve čtvrtek schůze Výboru pro evropské záležitosti. Zabývat se bude mimo jiné Bílou knihou o budoucnosti Evropy, Evropským semestrem 2017 nebo úlohou výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství.
V sobotu bude probíhat v Evropském parlamentu a dalších evropských institucích Den otevřených dveří.
 
 
 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE .
kategorie CEBRE a SPČR
zpět