Východní partnerství: Vítězství nejen pro podnikatele!

.

 Projekt Východního partnerství zacílený na zlepšení politických a ekonomických vazeb EU se všemi „strategickými“ zeměmi Evropské unie – Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie, byl oficiálně zahájen 7. května 2009. O deset měsíců později, diskutovali zástupci podnikatelských organizací a členských států a členové Evropského parlamentu s evropským komisařem zodpovědným za rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefanem Fülem o výzvách Východního partnerství pro evropské podnikatele a jejich východní partnery. Tento ambiciózní projekt se zaměřuje na podporu dobré správy v zemích Východního partnerství, ochranu lidských práv, prosazení práva a posílení spolupráce. Podnikatelé a podnikatelské organizace hrají klíčovou roli v dosažení cílů Východního partnerství, proto by se měli více podílet na realizaci tohoto projektu prostřednictvím tematických platforem stejně jako na implementaci konkrétních projektů.

Východní partnerství bylo zahájeno loni v květnu v Praze. Skládá se ze čtyř tematických platforem, které by měly posílit dialog mezi partnery z EU a zemí Východního partnerství ve specifických oblastech včetně ekonomické spolupráce. “Podnikatelé z obou oblastí by měli Východní partnerství vnímat jako příležitost pro potenciální trhy. Je to win-win situace”, řekl komisař Štefan Füle. Pro dosažení win-win situace, je nutné společné porozumění. Obě strany musí být seznámeny s požadavky a očekáváním svých partnerů. „Sdílení zkušeností s evropskými partnery a tzv. absorpční kapacita je důležitý prvek pro země Východního partnerství v období příprav,” zdůraznila Milena Vicenová, velvyslankyně České republiky při EU.

Zahájení Východního partnerství a jeho vývoj sledují od počátku se zájmem členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Podíleli se již na jeho institucionálním vzniku a účastní se tematických platforem. Členové EHSV se také zapojili do dialogu občanské společnosti a stojí u zrodu Podnikatelského fóra Východního partnerství. “Nicméně důležitá součást občanského dialogu chybí, jako např. zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a spotřebitelů. Reprezentována by měla být celá občanská společnost, upozornil Ivan Voleš, člen EHSV a předseda Kontaktní skupiny Východního partnerství. “Zároveň je nutné udržet vývoj tohoto projektu během Španělského předsednictví v Radě EU“, dodal.

Podnikatelé ze zemí Východního partnerství očekávají zlepšení regulatorního prostředí a investičního klimatu pro malé a střední firmy. “Chceme, aby se Východní partnerství stalo silným a rovnoprávným partnerstvím přínosným pro obě strany“, uvedla Anna Zvolikevych, ředitelka Ukrajinské podnikatelské Rady při EU. Podnikatelé požadují, aby byli informováni, přizváni do tzv. capacity building, vyslyšeni a pochopeni. “Podnikatelské fórum Východního partnerství je pro nás příležitostí a užitečným nástrojem,” zdůraznila Zvolikevych.

Východní partnerství nemůže účinně fungovat bez politického dialogu. “Parlamentní spolupráce mezi zeměmi EU a Východního partnerství je klíčová. Z tohoto důvodu Evropský parlament na konci března ustanoví společné parlamentní shromáždění - platformu společného dialogu a spolupráce 60 členů Evropského parlamentu a 60 zákonodárců ze zemí Východního partnerství,” uvedl europoslanec Kristian Vigenin, předseda Parlamentního shromáždění Euronest a Zahraničního výboru Evropského parlamentu.

Debatu pořádalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU dne 4. března 2010. Pro další informace kontaktuje ředitele CEBRE Michala Kaderu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně navštivte: http://www.cebre.cz/cz/docs/EaP.


CEBRE, Český dům, 60 Rue du Trone, B-1050 Brussels,Tel:                +32-2-2139 450        ,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Zakladatelé: CZECHTRADE, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

kategorie CEBRE a SPČR
zpět