Průmysl a podnikání v EU leden 2013

 .

Derogace emisních povolenek schváleny, své kritiky však mají dál

Evropská komise definitivně rozhodla o tom, že Česká republika může v další fázi evropského emisního obchodování nadále přidělovat elektrárnám určité množství bezplatných emisních povolenek. Neziskové organizace přitom tvrdí, že bez derogací by mohlo být více peněz použito pro novou Zelenou úsporám.

V inovacích jasně vede severní Evropa

V severských státech Evropy se nachází nejvyšší počet nejinovativnějších regionů. Uvádí to nejnovější zpráva Evropské komise, která se soustředí právě na inovace v regionech. Česká republika patří k průměru.

Vláda malé a střední podniky podporuje, některá opatření jdou prý ale proti nim

Kabinet Petra Nečase schválil koncepci pro podporu malých a středních podniků, která má posílit jejich konkurenceschopnost. Zástupcům podniků se strategie líbí, upozorňují však, že některé kroky vlády firmám naopak neprospívají. Silné výhrady mají proti institutu tzv. nespolehlivého plátce.

Řešení sporů s obchodníky napříč EU bude jednodušší

Nespokojení zákazníci mají mít do budoucna lehčí situaci, pokud budou chtít vyřešit své spory s obchodníky kdekoliv v Evropské unii. Mělo by to být možné díky novým předpisům o mimosoudním řešení a webové platformě, jejímž prostřednictvím bude možné neshody urovnávat.

Vzdělání není politické, ale ekonomické téma, tvrdí podniky

Absolventů odborných středních a učňovských škol je málo a jejich kvalita není dostatečná, tvrdí české podniky i německé firmy, které v ČR působí. Studentům prý chybí hlavně praktické zkušenosti. Pilotní projekt Pospolu, který ve spolupráci s firmami rozjíždí ministerstvo školství, má pomoci tento stav změnit.

Absolventi technických oborů musí mít také praxi, volají firmy

V českém školství by brzy mohl získat podporu duální systém vzdělávání, který vedle teoretických znalostí zdůrazňuje také praktické zkušenosti absolventů. Ministerstvo školství připravuje ve spolupráci s firmami projekt pro takovou podporu. Dobré zkušenosti s duálním systémem existují například v Bavorsku, které jej považuje za jeden ze základů své ekonomiky

 

Prospěje stažení emisních povolenek ekonomice ČR?

Na začátku příštího roku by se mělo rozhodnout, zda EU dočasně stáhne ze svého systému emisního obchodování 900 milionů povolenek. Komise počítá s tím, že by to mělo zvýšit jejich cenu. Jaký dopad by to mělo na výnosy z aukcí pro Českou republiku a program Zelená úsporám?

 

Vybrané kroky mohou nastartovat ekonomický růst, věří vláda

Do konce funkčního období současné vlády by měla být realizována alespoň část prorůstových opatření, mezi která patří vytvoření jednotného kontaktního místa pro exportéry nebo přijetí důležitých strategií. Pracovní skupina NERVu připravila několik desítek kroků, které by měly nastartovat hospodářský růst. Ten nelze oživit finančním dopingem, je přesvědčen premiér.

ICT prospívají konkurenceschopnosti, je ale třeba měřit, co opravdu funguje, tvrdí SP ČR

Strategie pro digitalizaci Česka je připravena, během následujících měsíců by se měla dostat k projednávání vládou. Nejdůležitějším prvkem má být podle odborníků důraz na koordinaci mezi jednotlivými vládními resorty. Svaz průmyslu upozorňuje, že zásadní je také posuzování skutečného vlivu digitalizace na růst konkurenceschopnosti.

MZ: Zákon o regulaci reklamy je pro nás zásadní jako celek

Počítáme s tím, že kritizovaný zákaz návštěv farmaceutických zástupců v ordinačních hodinách lékařů by se mohl z novely zákona vypustit, říká o nové úpravě regulace reklamy ministerstvo zdravotnictví. Novela je prý jako celek zásadní pro boj s korupcí ve zdravotnictví a zbytečným užíváním léků, proto ministerstvo chce, aby Parlamentem prošla hladce.

Nejasnosti kolem rozpočtu nás poškozují, stěžují si podnikatelé

Poslanci koncem listopadu projednávali podobu státního rozpočtu pro příští rok. Zástupcům podnikatelů se nelíbí, jak byl rozpočet vyjednáván, ani v jakých oblastech chce vláda nakonec škrtat. „Podnikatelské prostředí nepředstavuje pro politickou reprezentaci klíčové téma,“ tvrdí.

Financování digitální a energetické infrastruktury má podle vlády zajistit trh

V rámci unijního rozpočtu pro léta 2014 až 2020 by měl začít fungovat tzv. infrastrukturní fond. Jaká bude jeho konečná výše? Kolik peněz by mělo podle českých ministerstev směřovat do dopravní infrastruktury? Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že zapomínat se nemá ani na digitalizaci a energetickou infrastrukturu.

Evropa přehodnotí vzdělávání, chybí důraz na IT a podnikání

Evropské vzdělávací systémy by měly klást větší důraz na klíčové dovednosti a nezaměřovat se pouze na ty základní. Lepší přístup by si podle studie sítě Eurydice zasloužily hlavně podnikatelské dovednosti a využívání digitálních technologií. Česká republika se chce zaměřit na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

V EU se schyluje k bitvě o podporu velkých podniků

Návrh Evropské komise, který od roku 2013 počítá s omezeným přístupem velkých podniků k podpoře z evropských fondů, se nesetkal s přílišným ohlasem. Velké firmy považují představu Komise za lichou a diskriminační a návrh naráží i u některých europoslanců. V jaké fázi jsou vyjednávání? Podaří se dosáhnout nějakých změn?

 

 

 

kategorie CEBRE a SPČR
zpět