Týdenní přehled aktivit institucí EU 20. 7. - 26. 7.

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, hlavním bodem jednání je situace v Severní Africe.

V pondělí zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, ústředním tématem je migrace. V pondělí a úterý proběhne neformální setkání ministrů hospodářství. Ve středu proběhne schůze Senátu ČR. Na pořadu jednání bude projednání nařízení EU a projednání vládního návrhu na souhlas s ratifikací dohody mezi EU a Islandem o účasti na společném plnění závazků ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Dále bude vláda na schůzi informovat Senát o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015. Ve čtvrtek se v Lucemburku koná neformální setkání ministrů pro životní prostředí a neformální setkání státních tajemníků pro EU. Ve čtvrtek je v Evropském hospodářském a sociálním výboru na programu schůze pro zlepšování právní úpravy. Uskuteční se rovněž schůze studijní skupiny Strategie pro jednotný digitální trh.Na pátek se s ohledem na řeckou krizi očekává zasedání Rady pro finanční a hospodářské otázky. 

Kompletní přehled aktivit institucí naleznete zde

Týdenní přehled aktivit institucí EU 20. 7. - 26. 7.

kategorie CEBRE a SPČR
zpět