Týdenní přehled v institucích EU 23. - 29.11. 2015

V pondělí se uskuteční zasedání Euroskupiny, která projedná návrhy rozpočtů zemí eurozóny.

Na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se ministři zaměří na některé aspekty migrační politiky, zejména strategii pro integraci nově příchozích migrantů a osob z přistěhovaleckého prostředí. Zahájen bude první den plenárního zasedání Evropského parlamentu. V úterý v EP pokračuje plenární zasedání, na kterém se bude hlasovat o žádostech o použití naléhavého postupu. Parlament také schválí rozhodnutí o stavu energetické unie a proběhne hlasování o zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis. CEBRE uspořádá debatu na téma Strategie pro jednotný trh zboží a služeb. Ve středu Komise zorganizuje konferenci se zaměřením na informační a komunikační technologie, zejména pak na jejich dynamiku v průmyslu a v rámci trhu. Ve čtvrtek Komise uspořádá konferenci Evropské kulturní fórum, které se zaměří na rozbor talentu a kreativity příznačné pro rozdílné společnosti. Sejde se Výbor EP pro zaměstnanost a sociální věci a Výbor pro zahraniční věci, který rozebere průzkumnou misi do Venezuely a schválí zprávu ohledně vztahů EU-Čína. V pátek Komise uspořádá 3. Energetickou konferenci EU - Norsko, které se zúčastní Miguel Arias Cañete komisař pro klimatické změny a energetiku, Tord Lien, Norský ministr pro ropu a energii. Zasedat bude Rada pro zahraniční věci, která se bude věnovat přípravě 10. konference ministrů Světové obchodní organizace, která se uskuteční 15. až 18. prosince 2015 v Nairobi.

Kompletní přehled dění v institucích naleznete zde:

Týdenní přehled v institucích EU 23. - 29.11. 2015

 

kategorie CEBRE a SPČR
zpět