Týdenní přehled v institucích EU 14.12. - 20.12. 2015

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, která projedná regionální otázky boje proti terorismu.


V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde proběhne společná rozprava ohledně Energetické unie: Na cestě k evropské Energetické unii, zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020. Na společné schůzi parlamentních výborů IMCO a ITRE proběhne schválení návrhu zprávy Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu. V úterý se uskuteční zasedání Rady pro obecné záležitosti, která má na programu dokončení příprav zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 17. a 18. prosince. Ministři projednají návrh závěrů a zprávu pěti předsedů o dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Zasedá Rada pro životní prostředí, kde ministři přijmou společný postoj ke směrnici pro redukci národních emisí určitých znečišťovatelů životního prostředí a zhodnotí současnou situaci znečišťování, upozorní na zdravotní rizika a dopady způsobené znečištěním ovzduší. Ve čtvrtek bude zahájeno zasedání Evropské rady, na kterém se hlavy států zaměří například na jednání o dalších krocích, pokud jde o výměnu informací a financování terorismu, kontroly na vnějších hranicích, podmínky vedoucí k terorismu, předcházení radikalizaci a násilnému extremismu, spolupráci se třetími zeměmi v boji proti terorismu.V pátek bude pokračovat zasedání Evropské rady, která se bude v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Modernizace jednotného trhu – větší příležitosti pro občany a podniky“ věnovat otázkám dokončení evropského jednotného trhu ve všech jeho rozměrech.

Kompletní přehled dění v institucích EU najdete zde:

Týdenní přehled v institucích EU 14.12. - 20.12. 2015

kategorie CEBRE a SPČR
zpět