Barnier: Dohoda o brexitu je hotová z 80 procent

Při vyjednávání o dohodě o brexitu stále zbývá mimo jiné vyřešit režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. I v případě uzavření výstupové dohody s Británií budou muset firmy zavést velké množství opatření, aby se nové situaci přizpůsobily, uvedl unijní vyjednavač Michel Barnier na středečním setkání Eurochambres.

EU a Velká Británie se už dohodla na 80 až 85 procentech obsahu dohody o Brexitu. Na setkání Eurochambres to oznámil hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Před klíčovým říjnovým summitem, kde se o podmínkách vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude jednat, částečně zmírnil rostoucí napětí a nejistotu ohledně budoucího uspořádání vzájemných vztahů. Svaz průmyslu a dopravy ČR toto zmírnění napětí vítá.

Rozpory mezi EU a pozicí britské vlády se podle Barniera týkají otázky cel a dodržování evropských pravidel a regulace pro zboží. „Musíme si zachovat kontrolu nad našimi celními hranicemi, neboť výběr cel se přímo dotýká rozpočtu EU a příjmů z DPH pro členské státy,“ uvedl Barnier.

Není možné, aby si Velká Británie zachovala účast na jednotném trhu zboží a zároveň se mohla odklonit od regulatorních pravidel, které se týkají výroby tohoto zboží. Příkladem může být chemický průmysl nebo ocelářství. Až 69 procent nemateriálových nákladů v chemickém průmyslu souvisí s dodržováním unijních norem, například těch, které se týkají životního prostředí. „V určitých sektorech hospodářství, kde jsou marže nízké, může i malý odklon od regulačního rámce vytvořit pro Británii významnou komparativní výhodu, pokud zůstane v jednotném trhu,“ dodal Barnier.

Obě strany musí vyřešit také otázku společné hranice Severního Irska a Irska. Barnier zopakoval, že pro zboží dopravované do Severního Irska ze zbytku Velké Británie bude nutné zavést administrativní postupy, které zatím neexistují. „Naším úkolem je zajistit, aby tyto postupy byly co možná nejjednodušší a nezatěžující, zejména pro menší firmy,“ řekl hlavní unijní vyjednavač.

V případě celních kontrol EU navrhuje, aby se využily už existující tranzitní postupy. Firmy ze zbytku Velké Británie, které by dopravovaly zboží do Severního Irska, by vyplňovaly svá celní prohlášení online a předem. Jediné viditelné systematické kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Británie by spočívaly ve scanování čárových kódů na nákladních vozidlech či dopravních kontejnerech na lodích nebo v transitních přístavech. Takovéto procedury již v EU fungují, především u ostrovů, například mezi Španělskem a Kanárskými ostrovy.

Tyto postupy by se ale netýkaly zdravotních a fytosanitárních kontrol živých zvířat a živočišných výrobků. Podle pravidel EU se tyto kontroly musí provádět na hranicích z důvodů zajištění bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. Irský ostrov musí i v budoucnu zůstat jednotnou epidemiologickou oblastí. Takové kontroly již fungují v přístavech Larne a Belfast. Místo desetiny živých zvířat a živočišných produktů ovšem kontroly budou muset pokrýt veškeré vývoz.

Velká Británie si na svou žádost do konce roku 2020 podrží všechna práva a závazky členského státu. To poskytne byznysu čas na přípravu. „Také nám to poskytne čas na dojednání podoby budoucích vztahů mezi EU a Británií,“ dodal Barnier.

Hlavní body projevu M. Barniera v pracovním překladu do češtiny zde.

Celý text projevu M. Barniera ke stažení zde. 

 

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět