Experti ze SP ČR a dvanácti dalších zemí jednali o podpoře volného toku dat v obchodních dohodách

Svaz průmyslu uspořádal spolu se Stálým zastoupením ČR při EU setkání čtyřicítky expertů z veřejného a soukromého sektoru ze třinácti evropských zemí. Zástupci SP ČR upozornili na praktické problémy s volným tokem dat v mezinárodním obchodě. Rizikem pro mezinárodní digitální obchod je rostoucí trend, kdy státy podmiňují práci s daty jejich ukládáním na svém území. Svaz průmyslu proto podporuje, aby do mezinárodních obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi byly zahrnuty také kapitoly o datech a digitální ekonomice.

Svaz dlouhodobě prosazuje potřebu zajištění volného toku dat a upozorňuje na dvě klíčová rizika na mezinárodním poli. Jedním z nich je hrozba zavedení cel na elektronický přenos a druhým je rostoucí trend lokalizace údajů na určitém území. Pro byznys je přitom zásadní mít možnost dovážet údaje ze třetích zemí do EU, aby evropské firmy pro tyto účely nemusely přemisťovat svoji činnost do zahraničí.

Svaz proto jednoznačně podporuje zahrnutí digitálních kapitol do obchodních dohod vyjednávaných mezi EU a třetími zeměmi. Nedávno vyjednané dohody však bohužel nemají v tomto ohledu dostatečně ambiciózní ustanovení. Diskuse jsou mnohdy ideologické, přitom firmy potřebují jednoduché funkční mechanismy, které jim pomohou otevřít zahraniční trhy.

Svaz proto využil exkluzivní spolupráce se Stálým zastoupením ČR při EU, se kterým je nejen v této otázce na stejné lodi, a společně uspořádaly jednání takřka 40 expertů z veřejného i soukromého sektoru z třinácti zemí. Svaz spolu se zástupci spřátelených sesterských svazů a střešní organizace BusinessEurope upozorňoval na problémy v praxi a zdůraznil potřebu změny přístupu EU i v rámci aktuálního vyjednávání o elektronickém obchodě na půdě WTO. Se zástupci členských států pak otevřeně diskutoval o možnostech odstraňování překážek v mezinárodním digitálním obchodu a praktických řešeních, která by mohla aktuální situaci odblokovat.

Tato výměna názorů a tvorba koalic mezi obdobně smýšlejícími experty se opět ukázala jako velmi užitečná a Svaz v ní hodlá prostřednictvím své bruselské kanceláře pokračovat i do budoucna. 

kategorie EU infoservis
zpět