Zahájen Evropský semestr 2020 zaměřený na novou strategii růstu a udržitelnost

Evropská Komise zveřejnila 17. 12. 2019 balík dokumentů zahajující další cyklus Evropského semestru, jehož cílem je provést členské státy procesem strukturálních reforem v ekonomické a sociální oblasti. Klíčovými dokumenty balíku jsou Roční zpráva o růstu (AGS) a návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER).

Evropský semestr se stal za léta své existence důvěryhodným nástrojem a jeho akční rádius se neustále rozšiřuje. Novinkou roku 2019 byla tzv. investiční příloha, jejímž cílem bylo, aby investice z evropských fondů byly cíleně propojeny s reformními potřebami a prioritami na národních úrovních. Letošní novinkou je příloha zaměřená na výkonnost členských států, pokud jde o implementaci cílů udržitelného rozvoje.

Výroční zpráva o růstu pozitivně hodnotí sedm lest nepřetržitého růstu v EU a překonání důsledků finanční a ekonomické krize. Nicméně vidí i „mraky na horizontu“ a vybízí EU a členské státy k nové růstové strategii, jejím ústředním cílem bude udržitelnost a blaho občanů. Touto novou strategií by měla být Zelená dohoda pro Evropu.

Evropu dlouhodobě sužuje nízká produktivita a nedaří se jí srovnat krok s dalšími globálními hráči. Konvergence Evropy k USA ustala v 80 letech minulého století, to se také odráží na situaci evropských firem. Mezi stovkou největších firem kótovaných na burze je letos jen 23 evropských firem, ještě před deseti lety jich bylo 40. Produktivita souvisí s investicemi do výzkumu a vývoje, rozvoje nových technologií, vzdělávání a rozvoje dovedností.

Evropská pracovní síla rapidně stárne. Do roku 2024 bude propad pracovní síly v 11 členských státech 3 % v porovnání s dnešní situací a v roce 2060 to bude v celé EU dokonce 12 %. To v kombinaci s po desetiletí nízkou produktivitou bude mít negativní vliv na růstový potenciál ekonomiky a stav veřejných financí.

Nová růstová strategie by měla být založena na čtyřech propojených dimenzích: životní prostředí, produktivita, stabilita a spravedlnost.

Roční zpráva o růstu zdůrazňuje, že předpokladem úspěchu zůstává jednotný trh a silná průmyslová základna. Poprvé je také součástí balíku Evropského semestru i Zpráva o výkonnosti jednotného trhu.

Návrh zprávy o zaměstnanosti monitoruje výkonnost členských států v souvislosti se sociální výsledkovou tabulí (social scoreboard) v kontextu Evropského sociálního pilíře (EPSP). Zpráva konstatuje, že Evropa učinila pokrok v realizaci EPSP a trendy v sociální oblasti a oblasti trhu práce jsou pozitivní v 9 z 14 sledovaných indikátorů. Zaměstnanost se i nadále zvyšuje, i když pomalejším tempem. Ve třetím kvartále 2019 bylo na trhu práce 241,5 milionů lidí. Ve stejném období dosáhla nezaměstnanost rekordně nízké úrovně 6,3 %. Snížila se nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost. Příjmové nerovnosti všeobecně nepatrně vzrostly a nadále zůstávají na vysoké úrovni. Stárnutí obyvatelstva si vyžaduje modernizaci penzijních systémů, systémů zdravotní a dlouhodobé péče. Počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením klesá. Nedostatky na trhu práce sužují stále více zaměstnavatelů, v roce 2013 to bylo 7,5 %, v roce 2018 již 21,8 %. Zpráva uznává velký potenciál odborného vzdělávání a přípravy pro rozvoj dovedností odpovídajících potřebám trhu práce.

Podrobné informace:

 Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět