Revize nařízení Komise EU - ochranná opatření obchodu

Dovolujeme si Vás informovat o změně Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/35 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli, kterou dnes zveřejnila Komise EU v Úředním věstníku.

Informace je určena nejen producentům, ale zejména podnikům obchodujícím a dovážejícím ocelové  výrobky jako vstupy do své výroby.

Nařízení odstraňuje povinnost žádat o povolení ke konečnému užití pro dovozy výrobkové řady 4b. Zároveň dochází k úpravě stanovených kvót pro výrobkovou řadu 4a a 4b.

Úplné znění nařízení ke stažení zde

Eliška Ďomin
/
kategorie EU infoservis
zpět