Veřejná konzultace k revizi obchodní politiky EU

Cílem je získat dostatek vstupů pro koncepci vystupování a stanovení ambicí EU v obchodní oblasti v následujících letech. 

 

S ohledem na roli, kterou hraje obchod při překonání krize vyvolané pandemií a při celkové následné ekonomické obnově, byla Evropskou komisí vyhlášena veřejná konzultace k revizi obchodní politiky EU.  Cílem je především získat dostatek vstupů pro koncepci vystupování a stanovení ambicí EU v obchodní oblasti v následujících letech.

Do konzultace je možno přispívat do 15. 9. 2020. Jejími hlavními tématy jsou:

  • ·budování odolné a udržitelné ekonomiky
  • ·reforma Světové obchodní organizace (WTO)
  • ·vytváření nových globálních obchodních příležitostí pro business (s důrazem na malé a střední podniky)
  • ·zapojení obchodní politiky do řešení globálních výzev (např. klimatická změna, udržitelný rozvoj, digitální transformace)
  • ·nastavení rovných podmínek
  • ·posílení obchodních a investičních vztahů s klíčovými partnery 

Text konzultace je dostupný i v češtině - https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158877.pdf

Originální verze v angličtině je dostupná zde - https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje k tématu "Obchod po COVIDu" webinář, jehož součástí bude i diskuse k budoucnosti obchodní politiky EU včetně procesu její revize.  O datu konání budete včas informováni.

Sabina Tančevová
/
kategorie EU infoservis
zpět