Evropský semestr 2021 zahájen

Evropská komise zveřejnila 17. září 2020 Strategii udržitelného růstu na rok 2021 (Annual Sustainable Growth Strategy). Jejím zveřejněním zahájila Komise nový ročník Evropského semestru. Loňská výroční zpráva přinesla Dohodu o zeleném růstu a rozvinula koncept konkurenceschopné udržitelnosti. Čtyři identifikované oblasti – environmentální udržitelnost, produktivita, spravedlnost a makroekonomická stabilita zůstávají nadále řídícími principy podporující plány členských států pro obnovu a odolnost, jejich národní programy reforem a investiční cíle.

V úvodu zpráva konstatuje, že COVID-19 uvrhl svět do náhlé a hluboké deprese. I přes silnou, koordinovanou a inovativní reakci na národních i EU úrovni, zůstává mnoho nejistot: jak dlouho bude tato krize trvat a jak přesně zasáhne naše životy a ekonomiky. Je třeba ochránit evropské občany, jejich životy a jejich práci, a přitom postupovat spravedlivě a dosáhnout odolnosti a makroekonomické stability. A právě Nástroj pro obnovu a odolnost (RRF) by měla být jedním z těch hlavních nástrojů pro obnovu v těch prvních rozhodujících letech. RRF je symbolem odhodlání EU vyrovnat se současnými výzvami společně. Politická opatření EU musí být ale formulována co nejrychleji a měly by směřovat ke konkurenceschopné udržitelnosti. Odolnost a konkurenceschopná udržitelnost jsou dvě strany jedné mince.

Nástroj pomůže napravit způsobené krizí a připravit lepší budoucnost pro příští generace. Vyrovnat se s klimatickou a environmentální krizí je jasně definovaný cíl dneška. Je to příležitost znovu nastartovat ekonomiky udržitelným způsobem. Digitální přeměna je klíčová pro posílení sociální a ekonomické odolnosti EU a členských států, jejich potenciálu udržitelného rozvoje a tvorby pracovních míst. Konkurenceschopná udržitelnost si vyžaduje otevřený a silný jednotný trh.

Tím správným rámcem pro vytvoření dobře postaveného rámce pro koordinaci hospodářských politik a politik zaměstnanosti zůstává Evropský semestr jako průvodce členských států, jak se vyrovnat s cíli hospodářské obnovy a digitálního a zeleného přechodu.

Další podrobnosti zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět