EU Směrnice o přiměřené minimální mzdě je na světě

Evropská komise zveřejnila 28. 10. 2020 svůj návrh směrnice o přiměřené minimální mzdě v Evropské unii. Dvoukolová konzultace evropských sociálních partnerů zahájená v lednu 2020 v souladu se Smlouvou o fungování EU skončila v září nedohodou sociálních partnerů vstoupit do společných jednání. Komise tedy přistoupila k vypracování vlastního návrhu plně v intencích svých Politických vodítek a sdělení o Silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci. Komise dlouho váhala s volbou právního základu a to byl i jeden z důvodů přepracování hodnocení dopadů.

Komise deklaruje podporu a flexibilitu členským státům při nastavení systémů statutárních minimálních mezd a respekt k autonomii sociálních partnerům a kolektivnímu vyjednávání. Komise dále uznává, že je nutno brát v úvahu socio-ekonomické podmínky a regionální a sektorová specifika.

Zajištění přístupu pracovníka k minimální mzdě zaručující důstojný životní standard považuje Komise za klíčový prvek přiměřených pracovních podmínek. A proto svůj návrh postavila na článku 153 (1) (b) Smlouvy, který umožňuje EK podporovat a doplňovat aktivity členských států v oblasti pracovních podmínek, v souladu s články 5(3) a 5(4) o principech subsidiarity a proporcionality.

V návrhu směrnice Komise deklaruje svůj záměr zajistit občanům EU přístup k zaměstnání a přiměřené minimální mzdě, narovnat trh práce a přispět tak k udržitelné a inkluzivní hospodářské obnově.

SP ČR tento návrh analyzuje a je aktivně zapojen do diskusí k tomuto návrhu v rámci BusinessEurope. Jak již SP ČR dříve deklaroval, nepodporuje právně závazný nástroj na úrovni EU. Svaz je dále přesvědčen, že forma doporučení by v tomto případě lépe respektovala kompetence členských států a autonomii sociálních partnerů. K návrhu Evropské komise se vyjádřila ve své tiskové zprávě i Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět