Zasedání Rady pro konkurenceschopnost a poselství byznysu

27. května 2021 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve formaci pro vnitřní trh a průmysl.

V rámci legislativní činnosti bude představena zpráva o pokroku k návrhu nařízení Aktu o digitálních službách a následně zpráva o pokroku k návrhu nařízení Aktu o digitálních trzích.

V nelegislativní části proběhne politická rozprava na téma dorovnávání míry konkurenceschopnosti a globálního vlivu EU prostřednictvím ambiciózního balíčku k digitálním službám, druhá rozprava se zaměří na aktualizaci Nové průmyslové strategie pro Evropu s důrazem na důležitost zajištění přístupu ke kritickým surovinám. Budou rovněž přijaty závěry Rady k cestovnímu ruchu a závěry Rady k lepší regulaci.

Komise bude informovat o návrh nařízení o zahraničních subvencích, které narušují vnitřní trh, a návrhu nařízení na zavedení harmonizovaných pravidel pro umělou inteligenci. Dále bude Komise informovat o přezkumu obchodní politiky. Následně bude představen non-paper 17 členských států k harmonizovaným normám a delegace AT představí non-paper AT, BE a CZ, kterým se snaží upozornit na důležité otázky spojené s aktuální revizí pravidel v oblasti hospodářské soutěže a rámce pro veřejnou podporu.

28. května 2021 sproběhne jednání Rady EU pro konkurenceschopnost - část výzkum.

Na jednání výzkumné části Rady pro konkurenceschopnost jsou tři hlavní body - návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje společný podnik European High Performance Computing (EuroHPC), závěry Rady k prohlubování Evropského výzkumného prostoru (atraktivní a udržitelné kariéry a pracovní podmíky výzkumným pracovníků, realizace oběhu talentů) a politická rozprava k tématu „Obnova Evropského výzkumného prostoru přizpůsobeného pro příští desetiletí“.

Klíčové poselství Evropského byznysu

BusinessEurope adresoval své klíčové poselství Radě formou dopisu na Pedra Sizu Vieiru, ministra hospodářství a digitálního přechodu Portugalska. BusinessEurope podporuje aktualizaci nové průmyslové strategie založené na důkladné analýze dopadů pandemie COVID-19 a zdůrazňuje vnitřní provázanost průmyslové politiky, obchodní politiky a jednotného trhu, a současně i ústřední roli jednotného trhu v rámci polit EU. Aby se plně využilo výhod z bezprecedentních finančních zdrojů, které byly vynaloženy na solidní obnovu, je rozhodující zabránit vytváření další mimořádné zátěže na bedra podniků. „My musíme udržet Evropu otevřenou pro obchod a investice, zabezpečit průmyslovou konkurenceschopnost v balíčku „Fit-for-55“.

BusinessEurope plně souhlasí se záměrem DMA (Aktu pro digitální trh) harmonizovat pravidla k zajištění spravedlivé trhy v digitálním prostoru, kde se operují gatekeeprs (strážce brány). Je důležité legislativně definovat vhodná a jasná kritéria, kdo jsou z právního hlediska a kdo je a může se strážcem brány. BusinessEurope podporuje cíle DSA (Aktu pro digitální služby) pro zajištění bezpečného, předvídatelnějšího a důvěryhodného on-line prostředí. Prosazení principu země původu v rámci aplikace DSA mí zásadní význam. BusinessEurope vyzývá ministry pro konkurenceschopnost, aby důkladně posoudili současně zveřejněný návrh k Aktu pro umělou inteligenci (AIA), který bude mít obrovské důsledky na evropský průmysl. Prosazování principu Better regulation považuje evropský byznys klíčem k úspěšné obnovy ekonomiky.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět