Slovinské předsednictví v Radě „Together. Resilient. Europe“

1. července převzalo Slovinsko již po druhé od svého vstupu do Evropské unie předsednictví v Radě EU. Je tak poslední zemí stávajícího předsednického tria Německo – Portugalsko – Slovinsko.

Mottem slovinského předsednictví je „Společně. Odolní. Evropa“ s odkazem na důležitost soudržnosti obyvatel EU i jednotu členských zemí při řešení společných problémů. Mezi hlavní priority slovinského předsednictví patří implementace Víceletého finančního rámce na roky 2021 – 2027 a dodatečně vytvořeného nástroje Příští generace EU.

Slovinsko se zaměří také na zlepšení fungování vnitřního trhu a posílení odolnosti průmyslu EU v souvislosti s aktualizovanou průmyslovou strategií Unie. Slovinsko hodlá rovněž navázat na ambiciózní tempo a pokrok Portugalska v projednávání legislativních návrhů, které reformují fungování Jednotného digitálního trhu. Jedná se zejména o návrhy aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Kromě toho se slovinské předsednictví zaměří na očekávaný balíček legislativních návrhů označovaný jako Fit for 55, který by měla Komise zveřejnit ve středu 14. července.

Balíček má pomoci zajistit, aby EU dosáhla cíle snížit emise oxidu uhličitého do roku 2030 minimálně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V mezinárodní dimenzi Slovinsko během svého předsednictví hodlá podporovat snahy o rozšiřování sítě obchodních dohod EU, rozvíjet transatlantické obchodní vazby nebo finalizovat obchodní dohody EU s Mexikem a uskupením Mercosur.

BusinessEurope, hlas evropského byznysu, oslovil svým dopisem Janeze Janšu, premiéra Slovinské republiky a tlumočil své požadavky pro nadcházející slovinské předsednictví v Evropské radě. BusinessEurope ve svém dopise zdůrazňuje, že Slovinsko přebírá předsednictví v kritické době obnovy Evropské unie z krize COVID-19. Z pohledu evropského byznysu musí všechna rozhodnutí přijatá v době slovinského předsednictví přispět k posílení obnovy, protože to je základ pro investice do ochrany lidí a planety. Slovinsko má historický úkol usnadnit schválení národních plánů obnovy a odolnosti. Členské státy musí dobře využít Facilitu na podporu oživení a odolnosti, největší nástroj unijního plánu obnovy Next Generation, aby zadlužení bylo kompenzováno růstem a nezatížilo další generace. Důraz musí být kladen zejména na investice, které budou hnací silou konkurenceschopnosti (výzkum a inovace). Je třeba být koherentní i s implementací aktualizované průmyslové politiky, aby nedošlo k zatížení podniků.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět