Setkání s generálním ředitelem DG EMPL Evropské komise Joostem Kortem

V prostorách Zastoupení Evropské komise v Praze se  31. března konalo setkání zaměstnavatelů a hospodářských partnerů s Joostem Kortem GŘ EK pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování. Účel a program setkání již rezonoval s nacházejícím předsednictví ČR v Radě. Okruh témat byl široký – od přípravy předsednictví, situace na trhu práce, vzdělávání, sociálního dialogu, legislativního procesu v rámci Evropského pilíře sociálních práv, deklarace z Porta, využívání fondů EU, ale všechna témata byla diskutována z perspektivy konfliktu na Ukrajině a jeho důsledků pro oběti války, občany, podniky a ekonomiku obecně.

Delegaci SP ČR vedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj, který podal komplexní informaci o ambicích českého průmyslu před pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině, tj. transformovat kvalitativně českou ekonomiku a posunout se na vyšší příčky, pokud jde o zapojení do globálních hodnotových řetězců. Dopady obou po sobě následujících krizí dolehly zásadně na českou ekonomiku, občany, podniky a trh práce. Viceprezident Rafaj dále informoval o konkrétních opatřeních, které zavedla ČR před a po aktivaci Směrnice o dočasné ochraně a o aktivní spolupráci Svazu s dotčenými ministerstvy, tak aby podniky byly informovány o nových pravidlech tzv. lex specialis Ukrajina.

Vladimíra Drbalová doplnila informaci o zapojení zaměstnavatelů do přípravy CZ PRES a o prioritách byznysu, pokud jde o trh práce a vzdělávání. Komentovala i některé již probíhající, či očekávané legislativní návrhy Komise, které kumulují administrativní zátěž pro podniky v době, kdy se potýkají s ekonomickými problémy a nedostatkem pracovní síly, vysokými cenami energie a dalších vstupů, propady v dodavatelských řetězcích. Zástupkyně HK ČR Renée Smyčková komentovala současnou krizovou situaci z pozice komory, zdůraznila zejména zvyšující se regulatorní a administrativní zátěž pro jejich členy.

Setkání se účastnil i Martin Vrba z Česko-Ukrajinského svazu zaměstnavatelů a pracovníků, který vnesl do diskuse konkrétní zkušenosti, pokud jde o potřeby ukrajinských uprchlíků a opatření pro jejich začlenění na trh práce. GŘ Korte tyto konkrétní věci velmi ocenil a některá opatření shledal vhodná pro iniciativy na evropské úrovni a jejich sdílení s ČS. Joost Korte na závěr zdůraznil: „Předsedkyně EK Ursula von der Leyen sbírá všechny konkrétní náměty na řešení. EK sice má svoje strategie, ale nyní musí pracovat s realitou. Musíme být pozitivní a všechny tyto překážky a problémy využít pro připravovaný přechod k zelené a digitální ekonomice.“

kategorie EU infoservis
zpět