Europoslanci musí upozorňovat na rozdíly na vnitřním trhu

Zakladatelé CEBRE - SP ČR , KZPS a HK ČR - diskutovali s českými poslanci Evropského parlamentu.

Zásadní nutností je rychlá komunikace v rámci projednávaných evropských iniciativ a důsledné prosazování pozic českého businessu v Evropském parlamentu. Takový byl hlavní společný jmenovatel diskusních vystoupení dnešního setkání zakladatelů České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE) s českými členy Evropského parlamentu. Za klíčové návrhy, které budou europoslanci v tomto roce projednávat, identifikovali zástupci českých podnikatelů a zaměstnavatelů energetickou unii a balíček k jednotnému digitálnímu trhu.

Zakladatelé CEBRE, tedy Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, dnes vyzvali české europoslance k častějšímu upozorňování na nově vznikající překážky na vnitřním trhu, které se v poslední době objevují zejména v oblasti sociální ochrany v dopravě. „Západní iniciativy zaměřené na ochranu domácích podnikatelských subjektů mají snahu znevýhodnit východní podnikatele a vyřadit je z těchto trhů. Tento rostoucí protekcionismus a úpadek soudržnosti v EU jde opačným směrem než snahy Komise snižovat překážky na vnitřním trhu a zvýšit výkonnost evropské ekonomiky,“ zdůraznila Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

Koncept energetické unie tak, jak ho v únoru vyhlásila Evropská komise v balíčku dokumentů, považuji v zásadě za správný krok. Nicméně budoucí energetická unie musí dobře vyvážit cíle bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti při plném respektování principu subsidiarity. Dokončení vnitřního trhu s energií, bezpečnost dodávek a dopad na ceny energií a konkurenceschopnost považujeme za hlavní a nejdůležitější priority pro energetickou unii,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Setkání navázalo na loňskou debatu zakladatelů CEBRE s tehdejšími kandidáty do Evropského parlamentu. „Rok poté jsme se s europoslanci sešli proto, abychom zpřesnili zásady spolupráce a konkrétně stanovili způsob rychlé komunikace k projednávaným oblastem. Jde nám o získávání našich eventuálních názorů a připomínek ve spolupráci s našimi specialisty tak, aby se nám dařilo co nejvíce hájit zájmy českých podnikatelů a zaměstnavatelů, o které nám jde především,“ dodal Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Růžena Hejná
/
kategorie EU infoservis
zpět