Rejstřík transparentnosti Evropské unie

SP ČR je v rejstříku zaregistrován. Rejstřík se týká aktivit nad rámec evropského sociálního dialogu.

Rejstřík transparentnosti Evropské unie (EU) je společným nástrojem Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP). Jeho cílem je informovat občany o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ), které se zabývají činnostmi zaměřenými na ovlivňování rozhodovacích procesů v EU, tvorbu a provádění politik EU.

Od ledna 2015 funguje nová verze rejstříku. Změny jsou důsledkem provádění ustanovení revidované Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem (EP) a Evropskou komisí (EK) ze září 2014. Nový systém mění způsob, jakým se přiznávají lidské zdroje vložené do lobbingu, požaduje více informací o zapojení do výborů, fór, meziskupin a podobných struktur EU, jakož i do aktuálních legislativních návrhů, a rozšiřuje povinnost přiznat odhadované náklady spojené s lobbingem na všechny žadatele o registraci. Zavedla se např. povinná registrace všech osob, které mají v úmyslu jednat s komisařem, členem kabinetu nebo generálním ředitelem nebo všech organizací, které chtějí vystoupit na slyšení organizovaném EP.

Junckerova Komise hodlá letos předložit vlastní návrh na povinnou registraci všech lobbistů, kteří přicházejí do styku s EK, EP i Radou. EK je odhodlaná zvýšit transparentnost, ale zachovat otevřený a pravidelný dialog se zainteresovanými stranami. Již 25. 11. 2014 přijala EK dvě rozhodnutí o povinném zveřejňování informací o jednáních mezi komisaři, členy jejich kabinetů a generálními řediteli s organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).

Svaz průmyslu a dopravy ČR je v Rejstříku transparentnosti EU registrován a podepsal související kodex chování. Kodex stanoví pravidla pro všechny registrované subjekty a základní normy chování pro veškeré jednání s orgány EU.

Rejstřík transparentnosti

Kodex chování

pdfInterinstitucionální dohoda394.33 KB

pdfRozhodnutí EK o povinném zveřejňování informací o jednáních mezi komisaři, členy jejich kabinetů a organizacemi a OSVČ182.26 KB

pdfRozhodnutí EK o povinném zveřejňování informací o jednáních s generálními řediteli a organizacemi a OSVČ183.34 KB

pdfPracovní metody EK 2014 - 2019371.31 KB (AJ)

pdfKonsolidovaná verze Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU (2012)1.51 MB 

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie EU infoservis
zpět