Koncepce působení ČR v EU

ČR jako srozumitelný, čitelný a spolehlivý partner


Po jedenácti letech má Česká republika jasno ve svých prioritách v EU. Vláda koncem dubna přijala Koncepci politiky ČR v EU, strategický dokument, jímž naplňuje své programové prohlášení.

Koncepce přináší nový přístup České republiky k členství v Evropské unii spočívající v jasném definování českých zájmů a stanovuje priority vlády tak, aby Česká republika byla aktivním a srozumitelným členským státem a byla zachována jednotnost EU vzhledem k aktuálním odstředivým tendencím.

Prioritami EU z pohledu ČR by mělo být posílení odpovědnosti za vlastní obranu a bezpečnost, prohlubování vnitřního trhu založeného na zachování a nedělitelnosti všech čtyř svobod EU a řešení problematiky daňových úniků a podvodů. Prioritou ČR je dále efektivní čerpání EU fondů a aktivní příprava na vstup do eurozóny, aby ještě před rokem 2020 mohl být otevřen prostor pro politické rozhodnutí o termínu přijetí eura.

pdfKoncepce politiky ČR v EU471.41 KB (shrnutí)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy –  Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie EU infoservis
zpět