Komise odstartovala 7. cyklus evropského semestru

ČR jako jediná členská země má indikátory ekonomických nerovnováh pod kontrolou.
Evropská komise dne 16. 11. 2016 zveřejnila balíček dokumentů týkající se koordinace ekonomických záležitostí v EU.  To nejdůležitější z balíčku: „Roční analýza růstu 2017“ startuje evropský semestr 2017 – zhodnocením stavu ekonomiky EU a stanovením ekonomických priorit pro rok 2017. Komise tak zahájila každoroční cyklus koordinace ekonomických záležitostí, který je zakončen vydáním doporučení pro jednotlivé členské státy v červnu.


Česká republika je hodnocena jako země bez rizika makroekonomických nerovnováh.  Jako první členská země v historii hodnocení od roku 2011 má Česká republika všechny indikátory makroekonomických nerovnováh v bezpečných mezích. V novém sdělení k fiskální politice Komise doporučila expanzivnější fiskální politiku v rámci eurozóny. Komise zhodnotila návrhy rozpočtových plánů zemí eurozóny. Na základě rozpočtových plánů Španělska a Portugalska Komise rozhodla, že nepodá návrh na pozastavení čerpání části strukturálních fondů u těchto dvou zemí.

Klíčové dokumenty:

Dokumenty týkající se eurozóny:

Stanovisko SP ČR k Roční analýze růstu 2017 a návrhu společné zprávy o zaměstnanosti

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět